Dịch thuật: Nhất phạn thiên kim (thành ngữ)

NHẤT PHẠN THIÊN KIM
一饭千金
MỘT BÁT CƠM ĐÁNG GIÁ NGÀN VÀNG

Giải thích: Ví lúc nghèo khó được người giúp đỡ, sau khi phát đạt báo đáp hậu hĩ.
Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Hoài Âm Hầu liệt truyện 史记 - 淮阴侯列传.

          Đại tướng Hàn Tín 韩信 thời Hán Cao Tổ 汉高祖 là người Hoài Âm 淮阴, lúc trẻ rất thất ý, nghèo khó, nên không được ai tiến cử làm quan. Lúc bấy giờ, Hàn Tín thường ra ngoài thành câu cá, hi vọng gặp vận may, có thể giải quyết được sinh kế, nhưng không được như nguyện, vì thế bụng luôn đói. Nơi Hàn Tín câu cá có rất nhiều “phiếu mẫu” 漂母 (phụ nữ trung niên và lão niên giặt quần áo), trong số đó có một bà lão đồng tình cảnh ngộ của Hàn Tín luôn giúp đỡ, mang cơm cho ăn. Hàn Tín trong lúc khốn khó, được ân huệ của một bà lão cần cù khắc khổ chỉ biết dựa vào đôi tay của mình để sống qua ngày, nên rất cảm kích, liền nói với bà, tương lai nhất định sẽ báo đáp hậu hĩ. Bà lão nghe mấy lời của Hàn Tín không hề vui mừng, biểu thị không hi vọng trong tương lai Hàn Tín sẽ báo đáp. Về sau, quả nhiên Hàn Tín lập nhiều công lao cho Hán Vương 汉王, được phong làm Sở Vương 楚王. Nhớ đến ngày trước từng nhận qua ân huệ của bà lão, Hàn Tín liền sai người mang rượu và thức ăn đến cho bà, còn đem 1000 lượng vàng đáp tạ.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 19/11/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT PHẠN THIÊN KIM
一饭千金
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post