Dịch thuật: Kị binh tham quân (Thế thuyết tân ngữ)


骑兵参军
    王子猷作桓车骑骑兵参军, 桓问曰:卿何署?答曰:不知何署, 时见牵马来, 似是马曹.桓又问:官有几马?答曰:不问马, 何由知其数? 又问:马比死多少?答曰 :未知生焉知死.”
                                                                      (世说新语 - 简傲)

KỊ BINH THAM QUÂN
          Vương Tử Du tác Hoàn xa kị kị binh tham quân, Hoàn vấn viết: “Khanh hà thự?” Đáp viết: “Bất tri hà thự, thời kiến khiên mã lai, tự thị mã tào.” Hoàn hựu vấn: “Quan hữu kỉ mã?” Đáp viết: “Bất vấn mã, hà do tri kì số?” Hựu vấn: “Mã bí tử đa thiểu?” Đáp viết: “Vị tri sinh yên tri tử.”
                                                        (Thế thuyết tân ngữ - Giản ngạo)

KỊ BINH THAM QUÂN
          Vương Tử Du giữ chức Kị binh tham quân cho Xa kị tướng quân Hoàn Xung. Một lần nọ, Hoàn Xung hỏi Vương Tử Du: “Ông làm việc ở quan thự nào?” Vương Tử Du đáp rằng: “Không biết quan thự nào, chỉ thường thấy dắt ngựa vào, giống như là mã tào (1).” Hoàn Xung lại hỏi: “Trong quan phủ có bao nhiêu ngựa?” Vương Tử Du đáp rằng: “Đừng hỏi ngựa, làm sao biết được số ngựa.” Hoàn Xung lại hỏi: “Gần đây ngựa chết nhiều không?” Vương Tử Du đáp rằng: “Số con sống còn chưa biết làm sao biết số con chết.”

Chú của người dịch
1- Mã tào 马曹: “tào” là một cơ quan chuyên ngành vào thời cố. Mã tào là quan thự chuyên coi về ngựa.

Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.
          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.
Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)
          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/39662.htm
          Tắc Kị binh tham quân  thuộc môn Giản ngạo.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 20/11/2018

Nguồn
THẾ THUYẾT TÂN NGỮ
世说新语
Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post