Dịch thuật: Động vật cát tường - Ngưu

ĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG
NGƯU

          Trâu (ngưu ) trong dân gian Trung Quốc được xem là thần vật, những câu chuyện liên quan tới trâu trong thần thoại rất nhiều, thần tiên cưỡi trâu cũng rất nhiều. Tị tổ Đạo gia là Lão Tử 老子khi đi về phía tây đã cưỡi thanh ngưu.
          Mọi người đều cho rằng trâu và nước có quan hệ mật thiết với nhau. Ở nhiều nơi, người ta đem trâu được chế tác bằng đá hoặc bằng đồng đặt vào trong nước để trấn thuỷ, phòng trừ nạn nước dâng, phá huỷ để điều. Phương nam Trung Quốc, còn lưu hành tập tục sùng bái trâu. Do bởi sau khai xuân, trâu xuống đồng cày ruộng, cho nên lấy trâu tượng trưng cho mùa xuân, mọi người cử hành nghi thức khai canh, thậm chí có lúc hoàng đế  cũng đến tham gia. Có nơi ca tụng tính cần cù của trâu chịu đựng mệt nhọc, chịu đựng oán trách, đã dựng “ngưu miếu” 牛廟thờ phụng.
          Trâu là một trong 12 con giáp, cho nên người cầm tinh con trâu đương nhiên xem trâu là vật cát tường của sinh mệnh bản thân.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 18/11/2018

Nguyên tác Trung văn
NGƯU
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post