Dịch thuật: Thập nhị đạo kim bài (thành ngữ)

THẬP NHỊ ĐẠO KIM BÀI
十二道金牌
MƯỜI HAI ĐẠO KIM BÀI

Giải thích: nguyên để chỉ kim tự bài viết trên xá thư hoặc mệnh lệnh tối khẩn cấp trong quân sự vào thời Tống. Về sau dùng gọi thay mệnh lệnh khẩn cấp.
Xuất xứ: Nguyên . Thoát Thoát đẳng: Tống sử - Nhạc Phi truyện 宋史 - 岳飞传

          Danh tướng Nhạc Phi 岳飞 kháng Kim thời Nam Tống, thống lĩnh Nhạc gia quân 岳家军dũng cảm bắc phạt, ra sức khôi phục giang san thống nhất triều Tống.
          Nhạc gia quân từng bước thắng lợi, quân Kim nghe hơi gió đã phải sợ. Chẳng bao lâu, Nhạc Phi tiến binh trấn Chu Tiên 朱仙, nơi này cách cố đô Biện Kinh 汴京rất gần. Nhạc gia quân cùng quân Kim đối luỹ. Nhạc Phi lấy ít thắng nhiều, đánh tan 10 vạn đại quân của quân Kim. Nhạc Phi vui mừng tấu cáo lên Cao Tông 高宗 rằng quân Kim nhuệ khí không còn, trước mắt đã mất hết lương thực, đang tháo chạy về phía bắc. Thời cơ không thể bỏ lỡ, xin chuẩn bị tiến binh đến Biện Kinh nghinh đón nhị đế Huy Tông 徽宗và Khâm Tông 钦宗trở về.
          Nhưng triều đình trước giờ luôn có 2 phái: chủ chiến và chủ hoà. Tần Cối 秦桧 đứng đầu phái chủ hoà, định để mất quốc thổ từ sông Hoài trở lên phía bắc, nghị hoà cùng quân Kim. Lúc bấy giờ, Cao Tông lại nghiêng về phái chủ hoà. Tần Cối biết Nhạc Phi kiên quyết kháng Kim, liền điều Trương Tuấn 张俊vốn bất hoà với Nhạc Phi đưa quân trở về trước, sau đó lấy lí do Nhạc Phi vì quân ít không nên ở lâu, lệnh cho Nhạc Phi ban sư hồi triều. Sợ Nhạc Phi không nghe theo, chỉ trong một ngày mà phát liên tiếp 12 đạo kim bài, Nhạc Phi tiếp nhận 12 đạo kim bài, thấy rõ việc thừa thắng truy kích đã không có thể, bèn đau buồn than rằng:
          Ta 10 năm cố gắng, không ngờ chỉ trong một ngày mà toàn bộ phế bỏ!  

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 31/10/2018

Nguyên tác Trung văn
THẬP NHỊ ĐẠO KIM BÀI
十二道金牌
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post