Dịch thuật: Người đào sâm và cọp

NGƯỜI ĐÀO SÂM VÀ CỌP

          Ngày xưa có một người đào sâm trong rừng ở núi Trường Bạch 长白. Lúc ông ta ngồi nghỉ bên cây mà chỉ còn có phần gốc, một con cọp đi ngang qua.
          Cọp nói rằng:
          - Người à! Chúng ta đọ sức thử, được không?
          Người đào sâm nhìn thấy cọp to lớn như thế, làm sao có thể đọ lại, chỉ cần nó vả một cái thì mình đã mất mạng. Người đào sâm suy nghĩ một lát rồi nói:
          - Được chứ, nhưng trước tiên tôi phải thấy sức của ông lớn bao nhiêu đã.
          Cọp bảo rằng
          - Làm sao ông thấy được?
          Người đào sâm lấy rìu bổ gốc cây thành một đường nứt, sau đó lấy một khúc cây chêm vào. Người đào sâm nói rằng:
          - Nếu ông dùng móng vuốt tách gốc cây này ra làm hai nửa, tôi biết sức của ông lớn bao nhiêu mới có thể đọ sức với ông.
          - Được thôi!
          Cọp nói xong liền đưa hai tay vào chỗ nứt của cây.
          Người đào sâm lanh mắt lanh tay, dùng rìu đánh bật cái nêm ra, cây liền khép lại, kẹp chặt tay của cọp. Cọp đau vừa giãy giụa vừa kêu la. Người thợ săn đi ngang qua, khen người đào sâm dùng mưu trí thắng con cọp to lớn.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 30/10/2018

Previous Post Next Post