Dịch thuật: Nguồn gốc họ Thẩm

NGUỒN GỐC HỌ THẨM

          Về nguồn gốc họ Thẩm  chủ yếu có 3 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Cơ .
          Con thứ 10 của Chu Văn Vương 周文王 là Quý Tải 季载nhân có công dẹp loạn Vũ Canh 武庚  (con của Trụ Vương 纣王 nhà Thương), được phong ở nước Thẩm . Thời Xuân Thu, nước Thẩm bị nước Thái diệt, hậu duệ của Quý Tải chạy trốn sang nước Sở, con cháu bèn lấy nước làm thị, xưng là Thẩm thị 沈氏.
2- Xuất phát từ tính Mị , hậu duệ của Chuyên Húc Đế 颛顼帝.
Công tử Trinh con của Sở Trang Vương 楚庄王  (tính Mị) được phong ở Thẩm Lộc 沈鹿, đó là Thẩm thị沈氏.
3- Xuất phát từ Kim Thiên thị 金天氏:
          Bốn nước Thẩm , Tự , Nhục , Hoàng đều là đời sau của Thai (Đài?) Đài thị 骀氏, hậu duệ của Thiếu Hạo 少昊 (Kim Thiên thị 金天氏). Nước Thẩm tại lưu vực sông Phần tỉnh Sơn Tây 山西  ngày nay, sau bị nước Tấn diệt, con cháu đời sau bèn lấy nước làm thị, xưng là Thẩm thị 沈氏.
          Họ Thẩm ước chiếm 0,50% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 37. Họ Thẩm chủ yếu phân bố tại khu vực Giang Nam江南.

Danh nhân các đời
          Trong lịch sử, danh nhân họ Thẩm rất nhiều. Thời Xuân Thu có Thẩm Doãn Tuất 沈尹戌  giữ chức Tả tư mã 左司马 nước Sở, cha con Thẩm Chư Lương 沈诸梁. Thời Nam triều, nước Lương có văn học gia Thẩm Ước 沈约, làm quan đến chức Thượng thư lệnh 尚书令, từng soạn bộ Tống thư 宋书. Thời Đường có Thẩm Thuyên Kì 沈佺期  nổi danh cùng Tống Tử Vấn 宋子问. Thời Bắc Tống có khoa học gia, chính trị gia Thẩm Quát 沈括, soạn bộ Mộng Khê bút đàm 梦溪笔谈. Hiện đại có nhân sĩ yêu nước Thẩm Quân Nhu 沈钧儒, tác gia Thẩm Nhạn Băng 沈雁冰, Thẩm Tùng Văn 沈从文.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 16/8/2018

Nguyên tác Trung văn
 THẨM TÍNH UYÊN NGUYÊN
沈姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post