Dịch thuật: Thục Vương tư mĩ đài

THỤC VƯƠNG TƯ MĨ ĐÀI

          Thời xưa, Thục Vương 蜀王và Tần Vương 秦王đều muốn chiếm thiên hạ làm hoàng đế. Họ đều có chủ ý của mình, muốn nuốt đối phương. Một lần nọ, để xem thử thực hư và con đường tấn công, cả hai không hẹn mà gặp đều mượn cớ ra biên giới nơi tiếp giáp giữa hai nước để săn bắn.
          Thục Vương là vị quân vương dũng mãnh, khi đánh trận, phía trước có hoả ngưu xung trận, tả hữu có 5 đại tướng hộ vệ, đám quân sĩ luôn miệng hét lớn. Trận đó, chưa đánh chỉ nghe họ hét mà đã tối tăm mặt mũi.
          Tần Vương là kẻ giảo quyệt quỷ quái. Lần đó, cả hai gặp nhau tại một nơi gọi là Cốc Trung 谷中. Thục Vương dựa vào sự dũng mãnh của mình, rất coi thường Tần Vương, liền dùng một mảnh lụa trắng gói một nắm đất làm lễ vật tặng cho Tần Vương, ý nói là Tần Vương thấp hèn như nắm đất, ông ta sẽ dùng đất mai táng Tần Vương. Tần Vương nhìn thấy lễ vật của Thục Vương liền nổi giận, muốn điểm binh giết chết Thục Vương ngay lập tức. Mưu thần của Tần Vương thấy Thục Vương sát khí đằng đằng, lại thấy trong nước Thục khắp nơi đều là núi cao như răng sói, có lợi cho ngưu quân của Thục, mà lại bất lợi cho mã quân của Tần, liền cười nói với Tần Vương:
          - Quân Vương làm gì có đạo lí dễ dàng đem đất tặng cho nước khác? Đó là điềm báo Thục Vương muốn tặng quốc thổ cho nước Tần chúng ta. Nghe nói phi tử Vũ Đô 武都 của Thục Vương mới mất không lâu, ông ta lại là người tham luyến tài sắc, chúng ta tặng cho ông ta mĩ nữ đi.
          Tần Vương nghe lời của mưu thần, liền nói muốn dâng 5 cô gái đẹp nổi tiếng nhất của nước Tần. Thục Vương vừa nhìn thấy bộ dạng Tần Vương , liền cho rằng Tần Vương quy thuận mình, lại nghe nói có 5 cô gái đẹp tư sắc khác nhau, liền quên ngay chuyện đánh nhau.
          Tần Vương nói rằng nếu Thục Vương thích, thì sẽ khai thông con đường giữa 2 nước để tiện dâng tặng mĩ nữ.
          Thục Vương đương nhiên là vui mừng. Về đến quốc đô, nóng lòng muốn nước Tần dâng mĩ nữ, liền sai 5 vị đại lực sĩ có thể dời núi lấp sông đi khai thông đường. Năm vị đại lực sĩ nhận mệnh mở đường, lại đến nước Tần tiếp nhận mĩ nữ và kim ngưu. Khi họ một đoàn đến Vu sơn 巫山, thần nữ Vu sơn biết được kế mưu của Tần Vương, liền ngăn lại.
          Năm vị đại lực sĩ đánh nhau 3 ngày 3 đêm với thần nữ Vu sơn, đánh đến nỗi trời đất tối sầm, không thấy ánh sáng của mặt trời mặt trăng, núi lở đất sụp, 5 cô gái đẹp của nước Tần đưa đến bị đè dưới chân núi, còn kim ngưu bị nhấn chìm trong nước không còn thấy nữa.
          Thục Vương luôn nghĩ đến mĩ nữ của nước Tần, sau khi nghe tin đó, vội đến dưới chân núi nọ, đắp một đài tế, đau buồn truy điệu 7 ngày 7 đêm, đồng thời gọi nơi đó là “Thục Vương tư mĩ đài” 蜀王思美台 (Đài tế Thục Vương tưởng nhớ người đẹp).
          Đương lúc Thục Vương u sầu tưởng nhớ mĩ nữ, Tần Vương dẫn binh mã thuận theo con đường mà 5 vị đại lực sĩ đã khai thông lén đến “Thục Vương tư mĩ đài”, không phí một chút công sức đã bắt được Thục Vương tham luyến nữ sắc.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 20/6/2018

Previous Post Next Post