Dịch thuật: Từ Hi Thái Hậu đón tết như thế nào

TỪ HI THÁI HẬU ĐÓN TẾT NHƯ THẾ NÀO

          Những năm cuối đời Thanh là khoảng thời gian xảy ra nhiều sự kiện, chính phủ triều Thanh lúc bấy giờ sớm đã bị mưa tuôn gió dập. Ngày 14 tháng 8 năm 1900, liên quân 8 nước tấn công Bắc Kinh. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hi Thái Hậu 慈禧太后dẫn hoàng đế Quang Tự 光緒 vội vã chạy khỏi Bắc Kinh.
          Sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm Quang Tự thứ 26 (năm 1900), trong tiếng pháo kích từng đợt từng đợt của liên quân 8 nước, Từ Hi Thái Hậu chẳng nghĩ gì đến sự nguy nan của đất nước, dẫn hoàng đế Quang Tự, hoàng hậu, Cẩn phi 瑾妃và cả đại a ca Phổ Tuấn 溥雋, thay trang phục dân thường, chia nhau ngồi 3 xe do ngựa kéo, vội vã rời khỏi Tử cấm thành 紫禁城, bắt đầu cuộc sống đào vong 1 năm 4 tháng.
          Ngày 25 tháng 7 năm Quang Tự thứ 27 (năm 1901), trước chỉ thị “lượng Trung Hoa chi vật lực, kết dữ quốc chi hoan tâm” 量中華之物力, 結與國之歡心 (lượng theo vật lực tài lực của Trung Hoa, có thể cung cấp thì cung cấp, chỉ cần có thể làm cho các nước được vui lòng) của Từ Hi Thái Hậu, Dịch Khuông 奕劻 và Lí Hồng Chương 李鴻章 thay mặt chính phủ triều Thanh kí với công sứ 11 nước “Tân Sửu hợp ước” 辛丑合約 quyền mất nước nhục.
          Sau khi kí “Tân Sửu hợp ước”, thời cuộc đã định, ngày 24 tháng 8 năm Quang Tự thứ 27 (năm 1901), Từ Hi khởi giá hồi kinh. Từ Hi lúc này khác với lúc đầu bỏ chạy, nhân mã hồi kinh lên đến hơn mấy vạn, chỉ riêng xe đã hơn 3000 chiếc, chứa đầy vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc mà các địa phương tiến cống, đội ngũ rầm rầm rộ rộ như thắng trận. Trên đường hồi kinh, Từ Hi còn đặc biệt dừng lại tại Khai Phong 開封hơn 1 tháng để làm lễ chúc thọ cho mình. Ngày 28 tháng 11 năm Quang Tự thứ 27 (năm 1901), Từ Hi và hoàng đế Quang Tự cùng mọi người về đến Bắc Kinh.
          Thấm thoát đến cuối năm, đêm trừ tịch năm 1901 đã đến.
          Ngày 23 tháng Chạp sau khi tế Táo hoàn tất, nội vụ phủ liền truyền cho tổng quản các cung chuẩn bị phong ấn đón tết, sau khi nội vụ phủ tấu lên Từ Hi Thái Hậu, theo lệ cũ trong cung , truyền các phúc tấn, mệnh phụ, cách cách của các phủ đệ cùng con gái các quan nhất nhị phẩm vào ngày 25 tháng Chạp tiến cung đón tết.
          8 giờ sáng ngày 25 tháng Chạp, sau khi Từ Hi Thái Hậu thăng đường nhập toạ, đầu tiên là cách cách triều kiến. Từ Hi hoà ái với các cách cách, đồng thời hỏi thăm tuổi tác, học thức từng người một. Tiếp đó phúc tấn, mệnh phụ của các phủ đệ triều kiến, hoàng hậu, phi tử cùng các cách cách trong cung phụ trách chiêu đãi. Thái hậu bảo rằng:
          - Đón năm mới, mọi người nên vui vẻ chúc nhau, không nên bỏ lỡ, gia pháp triều ta nghiêm cẩn, con gái phải hiểu được đạo trị gia, đầu tiên là là phải biết thêu thùa, trước giờ y phục ngự dụng của hoàng thượng đều do hoàng hậu, quý phi đích thân làm ra. Ta thấy cách cách các phủ, tính ưa phù hoa, không chịu học cắt may, ngay cả thêu thùa cũng dường như không phải việc của mình, chỉ biết ngồi không mà hưởng, tương lai xuất các biết làm thế nào?  Hôm nay bảo hoàng hậu, phi tử, phúc tấn, mệnh phụ mỗi người cắt một bộ quần áo, sau đó để cách cách mỗi người may một bộ, hạn trong 2 ngày thì giao.
          Từ Hi Thái Hậu bảo Lí Liên Anh 李蓮英truyền lời chuẩn bị vải vóc, cùng chỉ thêu, khung thêu bày tất cả lên án. Tiếp đó Từ Hi bảo rằng:
          - Cắt xong có thể đến trước đài xem hát, các cách cách hôm nay chỉ xem hát thôi, ngày 26, 27 mới làm, các con chớ có lo.
          Các cách cách mỗi người thể hiện bản lĩnh của mình, theo kì hạn giao nộp “tác phẩm”. Cuối cùng, Thái Hậu trước án xem qua loa một lượt như cưỡi ngựa xem hoa, hoàng hậu, phi tử phẩm bình, theo xếp loại mà ban thưởng, tất cả đều vui vẻ.
          Ngày 30 tết, Từ Hi Thái Hậu dậy sớm hơn mọi ngày, các hoàng hậu quý phi lúc sáng sớm cũng lần lượt lên điện, các cách cách lúc trời còn chưa sáng đã chải đầu trang điểm hoàn tất. Thái Hậu từ tẩm thất bước ra, sau khi thăng toạ, hoàng hậu Long Dụ 隆裕đưa mọi người đến thỉnh an Thái Hậu. Lễ xong, Thái Hậu lệnh cho hoàng hậu thống lĩnh các phúc tấn chưng hoa cúng Phật, đại công chúa thống lĩnh các cách cách sắp đặt vật phẩm cúng Phật, mãi đến buổi ăn trưa mới xong.
          Thái Hậu đích thân viết 20 trang giấy vuông chữ “phúc” chữ “thọ”, nói rằng:
          - Người nào yêu thích viết chữ thì chiếu theo chữ viết của ta mà viết, đừng sợ xấu, càng luyện càng tốt, không có gan thì không được.
          Nói xong, có một cách cách nhấc bút lên, nghiêng nghiêng ngã ngã viết ra. Thái Hậu cười bảo rằng:
          - Vẽ cọp bất thành ngược lại giống chó.
          Các cách cách cười lớn lên, ai nấy đều vui vẻ hớn hở.
          5 giờ chiều, hoàng thượng thống lĩnh tông thất cận chi, các vương công Mãn gia cùng các quan nhị phẩm đến cung Ninh Thọ 寧壽làm lễ chúc mừng Thái Hậu. Sau khi hoàng thượng thoái lui, hoàng hậu dẫn mọi người hướng đến Thái Hậu hành lễ, do nữ tán lễ quan của nội vụ phủ hướng dẫn. Cuối cùng là cung nữ, thái giám khấu đầu. Thái Hậu lệnh cho Lí Liên Anh thưởng mỗi người 10 lượng bạc, sau đó Thái Hậu lui về tẩm thất nghỉ ngơi... (còn tiếp)

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 27/5/2018

Nguồn
ĐẠI THANH VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH NA TA BÍ SỬ THÚ VĂN
大清王朝的那些秘史趣聞
Tác giả: Lưu Kế Hưng 劉繼興
Tinh Quán xuất bản hữu hạn công ti, 2016
Previous Post Next Post