Dịch thuật: Từ Hi Thái Hậu đón tết như thế nào (tiếp theo)

TỪ HI THÁI HẬU ĐÓN TẾT NHƯ THẾ NÀO
(tiếp theo)
       

Giờ Tí đêm trừ tịch, Thái Hậu lệnh cho mọi người tề tựu trên điện, sau khi bày các án dài, ngự thiện phòng mang ra những thứ để chuẩn bị làm món chay đặt trên án, Thái Hậu bảo mọi người cùng bắt tay làm bánh sủi cảo, thế là người nhào bột, người cắt, người nặn, cả điện trong phút chốc huyên náo hẳn lên. Sau khi làm xong, đem đến trước mặt Thái Hậu. Hoàng hậu, phi tử, đại công chúa làm nhân bánh, khẩu vị mặn nhạt do Thái Hậu quyết định. Trời dần sáng, bánh cũng đã làm xong, Thái Hậu bảo mọi người lui về thay đổi trang phục, chải tóc trang điểm lại. Một lát sau, mọi người tề tựu lại trên điện, Thái Hậu ngồi ở đầu án, các hoàng hậu phi tử đều đứng bên án
          Khi cung nữ mang sủi cảo đã nấu chín ra, Thái Hậu bảo rằng:
          - Giờ phút này là giờ mới, ngày mới, tháng mới, năm mới bắt đầu. Chúng ta không thể quên được giờ này ngày này của năm trước. Hôm nay chúng ta có thể ăn bát cơm thái bình, đó là nhờ Thần Phật phù hộ, liệt tổ liệt tông che chở.
          Nói xong những lời nhớ khổ nghĩ ngọt này, Thái Hậu lệnh cho mọi người  dụng thiện tức ăn sủi cảo.
          Mọi người khấu đầu tạ ơn Thái Hậu, dùng xong sủi cảo thì trời cũng vừa sáng. Lúc bấy giờ, hoàng thượng đến chúc mừng Thái Hậu, mọi người nhanh chóng nấp sau bình phong, hoàng thượng lên điện, hai tay bưng cây như ý, quỳ trước mặt Thái Hậu, tâu rằng:
          - Nhi  thần kính chúc Thái Hậu năm mới phúc mới.
          Thái Hậu tiếp nhận cây như ý, hoàng thượng hướng đến Thái Hậu khấu đầu. Thái Hậu cười bảo rằng:
          - Chúc đất nước ngày càng phú cường, nguyện hoàng thượng thân thể khang kiện. .
         Thái Hậu bảo hoàng thượng cùng ăn sủi cảo trên điện, hoàng hậu và Cẩn phi đứng hầu bên án. Tuy là ngày vui, nhưng hoàng đế Quang Tự tâm sự trùng trùng, ngoài mặt không có nét vui, miễn cưỡng ăn 2 chiếc sủi cảo rồi đứng dậy nói với Thái Hậu:
          - Sủi cảo năm nay rất ngon.
          Thái Hậu bảo rằng:
          - Dầu hương năm nay nhiều hơn năm ngoái đấy.
          Sau khi đợi hoàng thượng súc miệng rửa tay xong, hoàng hậu Long Dụ dẫn phi tử cùng các cung nữ đến hành lễ mừng hoàng thượng, các thái giám cũng hô vang “tân hi” 新禧 (hạnh phúc may mắn mới) khấu đầu trước vạn tuế. Hoàng thượng nhận lễ xong thoái lui, đến điện Bảo Hoà 保和để quần thần chúc mừng.
          Một lúc sau, từ xa tiếng chiêng tiếng trống vang trời dần dần nghe đến gần. Lí Liên Anh bẩm tâu:
          - Các “hội đầu” (1) chúc mừng Lão tổ tông đã đến rồi.
          Thái Hậu nét mặt vui mừng nói rằng:
          - Bảo họ đến Trung nam hải đi.
          Thế là Thái Hậu dẫn một đoàn hậu phi, cung nữ, thái giám đến Trung nam hải, các hội đầu quỳ xuống chúc mừng năm mới Thái Hậu. Thái Hậu nhận lễ xong, hội đầu bắt đầu dâng tiết mục giúp vui.
          Các tiết mục đều hay, Thái Hậu xem rất hài lòng, biểu diễn đến trưa mới hết, Thái Hậu thưởng cho mỗi hội đầu 100 lượng bạc, sau đó cùng mọi người lui về. Năm đó Từ Hi Thái Hậu 66 tuổi. 7 năm sau, bà xuôi tay về Tây thiên. Và chỉ 3 năm sau khi bà qua đời, tiếng pháo cách mạng Tân Hợi 辛亥nổ vang, khắp cả đất nước Trung Hoa đã kết thúc một đế chế dài đến hơn 2000 năm.  (hết) 

Chú của người dịch
1- Hội đầu 會頭: là một tổ chức tự phát giúp đỡ nhau trong dân gian, người đứng ra tổ chức gọi là “hội đầu”.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 28/5/2018

Nguồn
ĐẠI THANH VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH NA TA BÍ SỬ THÚ VĂN
大清王朝的那些秘史趣聞
Tác giả: Lưu Kế Hưng 劉繼興
Tinh Quán xuất bản hữu hạn công ti, 2016
Previous Post Next Post