Dịch thuật: Vì sao Thành Cát Tư Hãn ngàn dặm triệu kiến Khưu Xứ Cơ

VÌ SAO THÀNH CÁT TƯ HÃN NGÀN DẶM TRIỆU KIẾN
 KHƯU XỨ CƠ

          Trong tiểu thuyết Xạ điêu anh hùng truyện 射雕英雄传của Kim Dung 金庸, Khưu Xứ Cơ 丘处机là một trong Toàn Chân thất tử xuất hiện trước nhất. Nhiều người cho rằng, Khưu xứ Cơ chỉ là nhân vật hư cấu. Trên thực tế, Khưu Xứ Cơ là người thật trong lịch sử, hơn nữa, ông còn được Thành Cát Tư Hãn 成吉思汗 triệu kiến qua. Thành Cát Tư Hãn phong ông là “thần tiên”, lãnh tụ Đạo giáo, sau mấy lần triệu kiến, ra về. Từ đó trở đi, vận mệnh của Toàn Chân giáo xuất hiện bước ngoặt, trở thành một trong những tôn giáo có sức ảnh hưởng rất lớn lúc bấy giờ. Địa vị của bản thân Khưu Xứ Cơ cũng được nâng cao.
          Nhưng, vì sao Thành Cát Tư Hãn lại triệu kiến Khưu Xứ Cơ từ xa ngàn dặm? Có người đã phân tích, cho rằng nguyên nhân Thành Cát Tư Hãn triệu kiến Khưu xứ Cơ là:
          Thứ 1: thuyết thường thấy, Thành Cát Tư Hãn hướng đến Khưu Xứ Cơ đòi thuốc trường sinh bất lão.
          Thứ 2: chính là thông qua việc khống chế Đạo giáo để mở rộng sức ảnh hưởng của mình.
          Lần đầu tiên Khưu Xứ Cơ yết kiến Thành Cát Tư Hãn đã nhận được sự đãi ngộ trọng thị của Thành Cát Tư Hãn. Sau khi gặp Khưu Xứ Cơ, Thành Cát Tư Hãn vô cùng vui mừng, ban cho ngồi hưởng yến tiệc. Trong buổi tiệc, Thành Cát Tư Hãn đã hỏi đến vấn đề mang tính thực chất:
          - Chân nhân từ xa đến, mang cho trẫm thuốc trường sinh bất lão gì?  
          Đối với vấn đề này, Khưu Xứ Cơ đã có sự chuẩn bị. Nhưng Khưu Xứ Cơ không phải là thuật sĩ giang hồ, cũng không phải là kẻ lường gạt, Khưu Xứ Cơ đã thành thực đáp rằng:
          - Sơn nhân chỉ có đạo trường sinh, mà không có thuốc trường sinh.
          Mục tiêu cuối cùng của Đạo giáo chính là đạo trường sinh, nhưng sự trường sinh này hoàn toàn không phải là trường sinh về nhục thể, chủ yếu là cần phải tu luyện chân tính. Nhưng trong mắt người thường, Đạo giáo chính là luyện đan luyện dược để cầu trường sinh bất lão. Cho nên Thành Cát Tư Hãn mới hỏi như thế.
          Một nguyên nhân khác để Thành Cát Tư Hãn triệu kiến Khưu Xứ Cơ từ xa ngàn dặm, đó là thông qua Khưu Xứ Cơ cùng Toàn Chân giáo mà ông lãnh đạo, lấy đó làm phục bút để cho ông một ngày nào đó thảo phạt trung nguyên. Hơn nữa, văn hoá trung nguyên có sức lan toả, “vị đại hãn” cũng có lòng yêu thích văn hoá Hán ở một mức độ nào đó, căn cơ của văn hoá trung nguyên cũng ở tại Đạo giáo. Nhân đó mà Thành Cát Tư Hãn xem Khưu Xứ Cơ là thượng khách.
          Thành Cát Tư Hãn triệu kiến Khưu Xứ Cơ cũng là một nhu cầu thống trị. Muốn chinh phục người khác thì chinh phục tư tưởng là vô cùng quan trọng. Nơi mà vó ngựa của Mông Cổ đến đều tan hoang, nhưng trên lưng ngựa được thiên hạ chứ không thể trên lưng ngựa trị thiên hạ. Nhân đó mà Thành Cát Tư Hãn muốn Toàn Chân giáo giúp mình một tay. Đương thời ảnh hưởng của Toàn Chân giáo trong cả nước rất lớn, Thành Cát Tư Hãn muốn lợi dụng sức hấp dẫn này. Thế nên về sau, Thành Cát Tư Hãn tích cực hiệp trợ Toàn Chân giáo cũng chính là vì mình.
          Từ đó có thể thấy, bất luận như thế nào, Thành Cát Tư Hãn triệu kiến Khưu Xứ Cơ đều có dụng tâm.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 08/4/2018

Nguyên tác Trung văn
THÀNH CÁT TƯ HÃN VỊ HÀ VẠN LÍ TRIỆU KIẾN KHƯU XỨ CƠ
成吉思汗为何万里召见丘处机
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Tác giả: Hải Tử 海子
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post