Dịch thuật: Thiểu kiến đa quái (thành ngữ)

THIỂU KIẾN ĐA QUÁI
少见多怪
NGHE THẤY ÍT, QUÁI LẠ NHIỀU

Giải thích: chê hạng người kiến văn ít ỏi, gặp phải những sự vật rất bình thường cũng đều kinh ngạc cho là quái lạ.
Xuất xứ: Đông Hán . Mâu Dung 牟融  Mâu Tử 牟子.

          Một người nọ, trước giờ chưa từng thấy lạc đà, cho nên anh ta không biết có loại động vật đó. Ngày kia, anh ta khi ra ngoài trông thấy một con vật, trên lưng mọc lên 2 cái bướu to, cảm thấy vô cùng kì lạ, bèn lớn tiếng nói rằng:
          - Ái chà! Mọi người lại mà xem! Xem con ngựa này đây, lưng của nó sưng lên cao thế kia chứ!
          Kì thực, con vật mà anh ta trông thấy là con lạc đà. Bản thân lạc đà chẳng có gì là kì lạ, chẳng qua anh ta chưa từng gặp nên mới cảm thấy kì quái. Nhân vì anh ta đã từng thấy qua ngựa nên cho rằng đó là “quái mã”. Và Mâu Dung thời  Đông Hán trong quyển Mâu Tử 牟子có nói:
          Mâu Tử viết: “Ngạn vân: Thiểu sở kiến, đa sở quái, đổ lạc đà ngôn mã thũng bối.
          牟子曰: “谚云: 少所见, 多所怪, 睹骆驼言马肿背.
          (Mâu Tử nói: “Ngạn ngữ có nói: Nghe thấy ít, thì quái lạ nhiều, thấy lạc đà cho là ngựa sưng lưng”.)
          Do bởi nghe thấy ít, cho nên thấy cái gì cũng cho là quái lạ, đó gọi là “thiểu kiến đa quái”.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 09/4/2018

Nguyên tác Trung văn
THIỂU KIẾN ĐA QUÁI
少见多怪
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.  
Previous Post Next Post