Dịch thuật: "Hồng đính thương nhân" Hồ Tuyết Nham

“HỒNG ĐÍNH THƯƠNG NHÂN” HỒ TUYẾT NHAM

          “Hồng đính thương nhân” Hồ Tuyết Nham “红顶商人胡雪岩đời Thanh xuất thân bần hàn, lúc trẻ làm một chân chạy ngoài cho một tiệm buôn tiền. Ngày nọ, ông gặp một người nghèo khó lưu lạc đến Hàng Châu tên là Vương Hữu Linh 王有龄. Hồ Tuyết Nham thấy người nọ khí độ bất phàm, không giống như một người bình thường, liền hỏi vì sao mà khốn khổ như vậy. Vương Hữu Linh kể cho Hồ Tuyết Nham biết nhân vì phụ thân qua đời, gia nghiệp sa sút, không biết cách nào phải lưu lạc đến Hàng Châu. Hồ Tuyết Nham liền biểu thị bằng lòng giúp một tay, bèn đem 500 lượng bạc vừa mới thu về cho tiệm đưa cho Vương Hữu Linh mượn. Vương Hữu Linh không bằng lòng nhận, sợ sau khi Hồ Tuyết Nham về sẽ bị ông chủ trách phạt. Hồ Tuyết Nham biểu thị có hiểm nguy gì thì một mình ông ta chịu. Vương Hữu Linh ngàn vạn lần cảm tạ cầm lấy tiền lên kinh thành, cuối cùng tìm được người bạn cũ, rồi được làm tổng biện “lương đài” 粮台 (1) ở Chiết Giang.
          Sau này khi Vương Hữu Linh đến Hàng Châu nhậm chức, liền đi tìm Hồ Tuyết Nham, đem số tiền đã mượn lúc trước cộng thêm tiền lời trả hết, lại bảo Hồ Tuyết Nham từ bỏ công việc chạy ngoài, giúp ông ta tự mở một tiệm buôn tiền. Mấy năm sau, Vương Hữu Linh thăng nhậm Tuần phủ Chiết Giang, tiến cử Hồ Tuyết Nham tiếp nhậm lương đài, Hồ Tuyết Nham trở thành quan viên cao cấp nắm giữ lương thực của Chiết Giang. Hồ Tuyết Nham rất có tài trong kinh
Doanh, tiệm buôn tiền của ông rất phát đạt, từng thiết lập hơn 33 tiệm cầm đồ của cả vùng Chiết Giang, lũng đoạn hoạt động tiền tệ, thao túng thương nghiệp Chiết Giang. Lại thêm nắm giữ lương thực, tiếp tục mở không ít tiệm khác, đồng thời theo việc đối ngoại mậu dịch kiêm quản dược liệu, trở thành trùm trên thị trường dược liệu quốc tế, tiền vốn luân chuyển bên người thường đến cả ngàn vạn, trở thành vị đường chủ của Giang Nam dược vương Hồ Khánh Dư 胡庆 đường. Do bởi Hồ Tuyết Nham có nhiều công lao, hoàng thượng ban cho “đính đới” 顶戴  (2) nhất phẩm, được mặc “hoàng mã quái” 黄马褂 (3).

Chú của người dịch
1- Lương đài 粮台: một cơ cấu coi về quân lương được thiết lập dọc đường lúc hành quân của triều Thanh.
2- Đính đới 顶戴: một loại ngọc thạch trang sức trên mũ dùng để khu biệt phẩm cấp quan viên của triều Thanh.
3- Hoàng mã quái 黄马褂: một loại áo ngắn màu vàng đời Thanh. Phàm Lãnh thị vệ nội đại thần, Hộ quân thống lãnh đều mặc hoàng mã quái, về sau cũng dùng để ban thưởng cho những thần hạ có quân công.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 07/4/2018

Nguyên tác Trung văn
“HỒNG ĐÍNH THƯƠNG NHÂN” HỒ TUYẾT NHAM
红顶商人胡雪岩
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post