Dịch thuật: Nguồn gốc họ Hồ (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ HỒ

          Về nguồn gốc họ Hồ 胡 chủ yếu có 3 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Quy , lấy thuỵ hiệu làm thị, là hậu duệ của Đế Thuấn, thuỷ tổ mang họ Hồ là Hồ Công Mãn 胡公满. Sau khi Chu Vũ Vương 周武王diệt nhà Thương, truy phong Quy Mãn 妫满, là hậu duệ của Đế Thuấn ở đất Trần , kiến lập nước Trần, phụng thờ Đế Thuấn. Năm 479 trước công nguyên, Trần bị Sở diệt, con cháu lấy thuỵ hiệu của Quy Mãn làm thị, xưng Hồ thị 胡氏.
2- Xuất phát từ 2 nước Hồ đời Chu, thời Xuân Thu bị Sở diệt, con cháu của quốc quân xưng là Hồ thị.
3- Từ họ khác đổi sang họ Hồ.
          Họ Hồ ước chiếm 1,31% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 13. Tại Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Sơn Đông, Hồ Nam, họ Hồ tương đối nhiều, nhất là tại Tứ Xuyên.

Danh nhân các đời
          Trong lịch sử, người mang họ Hồ rất nhiều. Đầu đời Hán có Thủ quân chính thừa Hồ Kiến 胡建; đại thần nhậm chức 6 triều thời Đông Hán Hồ Quảng.
Học giả, giáo dục gia đầu thời Bắc Tống Hồ Viện 胡瑗. Học giả nổi tiếng thời Nam Tống Hồ An Quốc 胡安国, sử học gia thời Tống Nguyên Hồ Tam Tỉnh 胡三省. Thừa tướng đời Minh Hồ Duy Dung 胡惟庸. Thời cận đại có nguyên lão Quốc dân đảng Hồ Hán Dân 胡汉民, tướng lĩnh cao cấp Hồ Tông Nam 胡宗南, học giả nổi tiếng Hồ Thích . Người đi tiên phong trong sự nghiệp văn hoá tiến bộ Hồ Dũ Chi 胡愈之, nghệ thuật gia biểu diễn điện ảnh kiệt xuất thời kì đầu Hồ Điệp 胡蝶.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 06/4/2018

Nguyên tác Trung văn
HỒ TÍNH UYÊN NGUYÊN
胡姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post