Dịch thuật: "Bát tiên" trong "Bát tiên quá hải" thành tiên như thế nào“BÁT TIÊN” TRONG “BÁT TIÊN QUÁ HẢI” 
THÀNH TIÊN NHƯ THẾ NÀO

          Về “bát tiên”, có thể mọi người đều không xa lạ. “Bát tiên” là 8 nhân vật đắc đạo thành tiên trong lịch sử, lần lượt là:
          Thiết Quải Lí 铁拐李
     Hán Chung Li 汉钟离
          Trương Quả Lão 张果老
          Lam Thái Hoà 蓝采和
          Hà Tiên Cô 何仙姑
          Lữ Động Tân 吕洞宾
          Hàn Tương Tử 韩湘子
          Tào Quốc Cữu 曹国舅
          Rốt cuộc họ thành tiên như thế nào?
          - Thiết Quải Lí, vốn tên Lí Huyền 李玄, người triều Tuỳ. Truyền thuyết kể rằng, ông gặp được Thái Thượng Lão Quân 太上老君mà đắc đạo. Lí Huyền vốn không phải bị què, một ngày nọ, Lí Huyền thần du đến Hóa sơn 华山hẹn với Thái Thượng Lão Quân, ông dặn đồ đệ rằng nếu sau 7 ngày mà không thấy về thì hoá nhục thân của ông đi. Không ngờ đồ đệ nhân mẫu thân bệnh nặng vội về nhà, sau 6 ngày đã hoá nhục thân của Lí Huyền. Hồn phách Lí Huyền trở về không có chỗ nương tựa, đành dựa vào nhục thân đã bị hoá.
          - Hán Chung Li vốn tên Chung Li Quyền 钟离权, là đại tướng triều Hán. Một lần trong trận chiến với Thổ Phồn 土蕃, ông bị cấp trên là Lương Dực 梁翼cố ý điều 3 vạn binh già cả bệnh tật, binh bại tháo chạy lạc đường, gặp 1 vị tăng người Hồ truyền cho Thanh long kiếm pháp và kim đan thuật. Sau Chung Li Quyền lại gặp được Hoa Dương Chân Nhân 华阳真人và tiên nhân Vương Huyền 王玄, có được “trường sinh quyết”. Cuối cùng ông đến núi Không Động 崆峒 ẩn cư tu luyện, và đã đắc đạo thành tiên.
          - Trương Quả Lão, người cưỡi ngược lừa theo truyền thuyết vốn là người đánh xe lừa nghèo khổ. Ngày nọ đi ngang qua một ngôi miếu, nhìn thấy bên trong đang nấu món ăn liền bước vào lấy trộm ăn. Không ngờ loại đang nấu lúc đó là nhân sâm tinh ngàn năm, thế là ông đắc đạo thành tiên. Con lừa của ông nhân vì uống nước canh nên cũng thành tiên.
          - Lữ Động Tân là người Kinh Triệu 京兆 triều Đường. Ông là một thư sinh đọc nhiều thi thư, chí vốn tại sĩ đồ. Ngày nọ Lữ Động Tân gặp được Hán Chung Li, Hán Chung Li làm phép thuật khiến ông nằm mộng thấy thi đỗ Trạng nguyên, sau đó lại bị trọng tội khiến gia phá nhân vong. Thế là Lữ Động Tân triệt ngộ phú quý chốn nhân gian là hư ảo, ông theo Hán Chung Li học đạo thành tiên.
          - Hà Tiên Cô là nữ duy nhất trong bát tiên, vốn tên Hà Quỳnh 何琼, người Tăng Thành Quảng Châu. Năm Hà Quỳnh 13 tuổi vào núi hái thuốc, gặp được Lữ Động Tân. Lữ Động Tân dạy Hà Quỳnh phương pháp vân mẫu phấn 云母粉 thành tiên. Thế là Hà Quỳnh thề không lấy chống, hàng ngày tu luyện trong sơn cốc, cuối cùng thành tiên.
          - Lam Thái Hoà người thời Khai Nguyên Thiên Bảo 开元天宝đời Đường, vốn là người hát tạp kịch ở câu lan, về sau được Hán Chung Li dẫn độ thành tiên.
          - Hàn Tương Tử theo truyền thuyết là cháu gọi đại văn nhân Hàn Dũ 韩愈 đời Đường bằng chú, tính cách phóng đãng, ham thích uống rượu, không thích đọc sách. Sau theo Lữ Động Tân học đạo, cuối cùng được liệt vào tiên ban.
          - Tào Quốc Cữu là người cậu lớn của Tống Nhân Tông 宋仁宗, nhân vì xúc phạm quốc pháp bị Bao Chửng 包拯bắt. Sau khi được Tống Nhân Tông giúp phóng thích, ông triệt để đại ngộ, trốn vào núi học đạo. Cuối cùng được Lữ Động Tân và Hán Chung Li dẫn độ thành tiên.

                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 16/4/2018

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post