Dịch thuật: Phạ cẩu (Tiếu lâm quảng kí)怕狗
    客至欠仆, 暗借邻家小厮掇茶. 至客堂后, 逡巡不前, 其人厉声曰: 为何不至?僮曰: 我怕你家这只凶狗.”
                                      (笑林广记)

PHẠ CẨU
          Khách chí khiếm bộc, ám tá lân gia tiểu tư xuyết trà. Chí khách đường hậu, thuân tuần bất tiền, kì nhân lệ thanh viết: “Vị hà bất chí?” Đồng viết: “Ngã phạ nễ gia giá chích hung cẩu.”
                                                                     (Tiếu lâm quảng kí)

SỢ CHÓ
          Nhà nọ có khách đến nhưng không có người giúp việc, bèn ngầm mượn đứa gia đồng của nhà hàng xóm sang rót trà. Gia đồng sau khi đến phòng khách, nó ngần ngừ không dám vào, chủ nhân lớn tiếng nói: “Sao không qua đây?” Gia đồng đáp rằng: “Tôi sợ con chó dữ của nhà ông.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Phạ cẩu Bần cũ bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 17/4/2018

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post