Dịch thuật: Đông Hoa Đế Quân

ĐÔNG HOA ĐẾ QUÂN

          Theo Kim liên chính tông kí 金莲正宗记
          Đông Hoa Đế Quân 东华帝君vốn họ Vương , tự Huyền Phủ 玄甫, đạo hiệu Đông Hoa Tử 东华子. Đế Quân sinh ra đã khác với người thường, lúc nhỏ thích tu chân luận đạo. Bạch Vân Thượng Chân 白云上真sau khi thấy Đế Quân, cho rằng ông là phôi thai của tiên nhân, thế là thu nhận làm đồ đệ dẫn vào trong núi tu đạo, đồng thời truyền thụ Thanh phù ngọc triện kim khoa linh văn đại đan bí quyết 青符玉篆金科灵文大丹秘诀, cùng phương pháp tu đan cụ thể Chu thiên hoả hầu 周天火候, Thanh long kiếm pháp 青龙剑法. Từ đó, Đế Quân căn cứ theo bí quyết và phương pháp đó chuyên tâm tu luyện. Sau 3 năm, cuối cùng có được ảo diệu, thành tựu tiên đạo.
          Sau khi thành đạo, Đông Hoa Đế Quân đến động Yên Hà 烟霞núi Côn Luân 昆仑ẩn cư. Ông tự lợp một gian nhà cỏ, sống qua 100 năm. Trong 100 năm đó, ông lấy hư theo đạo, lấy tĩnh dưỡng thần, thao quang dưỡng hối ẩn nơi sơn lâm, sống một cuộc sống thanh tĩnh tự nhiên, không nghĩ không lo. Về sau ông lại dời đến động Tử Phủ 紫府phía nam Ngũ Đài sơn 五台山ở Đại Châu 代州để tu đạo. Tại nơi đây ông trứ thư lập thuyết, trình bày nghĩa lí tu đạo huyền diệu, chỉ rõ ý nghĩa hàm súc của đạo và phương pháp tu đạo, đồng thời làm việc thiện, cứu giúp người nghèo. Công đức của ông đã cảm động đến chân thần nơi tiên giới, cho nên được ban cho danh hiệu Đông Hoa Đế Quân 东华帝君. Ông cũng tự xưng là Tử Phủ Thiếu Dương Quân 紫府少阳君. Đông Hoa Đế Quân sống đến mấy trăm tuổi ở chốn nhân gian, nhưng người ta trước giờ chưa thấy biểu hiện suy lão ở thân thể của ông. Về sau ông lại độ hoá môn nhân đệ tử Chính Dương Chân Nhân Chung Lí Quyền 正阳真人钟离权. Chung Li Quyền kế thừa Đế Quân hoằng pháp sự nghiệp, có được nhiều vị đệ tử như Lã Động Tân 吕洞宾 ... , cho nên sau này Toàn Chân đạo tôn phụng Đông Hoa Đế Quân làm vị Tổ sư đầu tiên của phái Toàn Chân.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 15/02/2018
                                                           Ngày 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu

Nguyên tác Trung văn
ĐÔNG HOA ĐẾ QUÂN
东华帝君
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post