Dịch thuật: Động vật cát tường - ChóĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG
CẨU

          Cẩu tức chó, là con vật trung thành, trông nhà giữ cửa, là người bạn mà nhân loại toàn thế giới công nhận. Chó có cảm tình đặc biệt với con người, nó có thể thông hiểu tính người, khắp nơi trên thế giới đều lưu truyền những câu chuyện về chó có nghĩa cứu chủ nhân.
          Chó có thể chế ngự điều hung bảo hộ gia chủ, còn có thể trừ khử yêu ma tà quái. Nhị Lang Thần 二郎神xua đuổi ma quái bảo hộ an ninh nhân thế trong truyền thuyết luôn có chó làm bạn bên cạnh. Tại phía bắc Trung Quốc, vào ngày tết Đoan Ngọ, người ta lấy giấy bó thành hình con chó rồi ném xuống nước để nó cắn ác quỷ đồng thời xua đuổi ác quỷ.
          Nếu có chó chạy theo bạn, hoặc đột nhiên chó chạy đến nhà mà đuổi nó không đi thì đó là điềm cát tường, bạn sẽ phát tài. Có câu tục ngữ “cẩu lai phúc” 狗来福 chính là ý này.
          Chó còn là một trong 12 chi, là con vật cát tường về sinh mệnh của những người cầm tinh con chó.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 16/02/2018
                                                                          Mồng 1 tết Mậu Tuất

Nguyên tác Trung văn
CẨU
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post