Dịch thuật: Hồ li chia phần

HỒ LI CHIA PHẦN

          Một ngày nọ, cọp cùng chó sói và hồ li ra ngoài đi săn, chúng săn được 1 con thỏ, 1 con gà rừng và 1 con dê. Khi ba con bàn bạc ăn mấy con này như thế nào, cọp nói với chó sói:
          - Nhờ ông đem mấy thứ này chia phần một chút!
          Chó sói đáp lời:
          - Vâng, thỏ là con vật nhỏ nhất để cho hồ li ăn; gà rừng tôi ăn, còn đại vương thân thể mạnh khoẻ thì ăn con dê!
          Cọp không nghe theo thì thôi, nghe qua một chút đã cảm thấy giận, liền lấy sức tát chó sói một cái, nước mắt chó sói rơi lã chã trên mặt đất.
          Cọp lại nói với hồ li:
          - Nhờ ông chia phần một chút.
          Hồ li đáp rằng:
          - Vâng, thỏ xin đại vương dùng làm buổi ăn sáng, gà rừng xin đại vương dùng làm buổi ăn trưa, dê xin đại vương dùng làm buổi ăn tối. Nếu còn thừa thì chúng tôi sẽ ăn, còn không thừa thì thôi.
          Cách chia này, cọp vô cùng hài lòng, nó nói với hồ li rằng:
          - Cách chia công bằng này, ông học từ đâu vậy?
          Hồ li không chút do dự, nói rằng:
          - Thưa đại vương, tôi học được từ bài học nước mắt của chó sói đó.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 14/02/2018

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
Previous Post Next Post