Dịch thuật: Thình cốt đầu (Tiếu lâm quảng kí)盛骨头
    一家请客, 骨多肉少. 客曰: 府上的碗想是偷来的?主人骇曰: 何出此言?客曰: 我只听见人家骂说: 偷我的碗, 拿去盛骨头’.”
                                       (笑林广记)

THÌNH CỐT ĐẦU
          Nhất gia thỉnh khách, cốt đa nhục thiểu. Khách viết: “Phủ thượng đích oản tưởng thị thâu lai đích?” Chủ nhân hãi viết: “Hà xuất thử ngôn?” Khách viết: “Ngã chỉ thính kiến nhân gia mạ thuyết: “Thâu ngã đích oản, nã khứ thình cốt đầu’.”
                                                                      (Tiếu lâm quảng kí)

ĐỰNG XƯƠNG
          Nhà nọ mời khách dùng bữa, xương thì nhiều mà thịt thì ít. Khách bảo rằng: “Chiếc bát của quý phủ e là lấy cắp mà ra chăng?” Chủ nhân kinh ngạc nói rằng: “Sao ông lại nói như thế?” Khách bảo rằng: “Tôi từng nghe người ta mắng: ‘Lấy cắp chiếc bát nhà tao đem về mà đựng xương’.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thình cốt đầu Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 12/11/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post