Dịch thuật: Tôn Thúc Ngao sát lưỡng đầu xà孙叔敖杀两头蛇
孙叔敖为婴儿时,出游,见两头蛇,杀而埋之。归而泣。其母问其故,叔敖对曰:吾闻见两头之蛇者死,向者吾见之,恐去母而死也。其母曰:蛇今安在?”曰:恐他人又见,杀而埋之矣。其母曰:吾闻有阴德者天报以福,汝不死也。及长,为楚令尹,未治而国人信其仁也。
                                     (刘向 - 新序)

TÔN THÚC NGAO SÁT LƯỠNG ĐẦU XÀ
          Tôn Thúc Ngao vi anh nhi thời, xuất du, kiến lưỡng đầu xà, sát nhi mai chi. Quy nhi khấp. Kì mẫu vấn kì cố, Thúc Ngao đối viết: “Ngô văn kiến lưỡng đầu chi xà giả tử, hướng giả ngô kiến chi, khủng khứ mẫu nhi tử dã.” Kì mẫu viết: “Xà kim an tại?” Viết: “Khủng tha nhân hựu kiến, sát nhi mai chi hĩ.” Kì mẫu viết: “Ngô văn hữu âm đức giả thiên báo dĩ phúc, nhữ bất tử dã.” Cập trưởng, vi Sở Lệnh doãn, vị trị nhi quốc nhân tín kì nhân dã.
                                                                           (Lưu Hướng – Tân tự)

TÔN THÚC NGAO GIẾT RẮN HAI ĐẦU
          Tôn Thúc Ngao lúc còn nhỏ đi ra ngoài chơi, gặp rắn hai đầu, liền giết rồi đem chôn. Lúc về nhà khóc. Bà mẹ hỏi duyên do, Thúc Ngao đáp rằng:
          - Con nghe nói, người nào gặp rắn hai đầu sẽ chết. Vừa lúc nãy con gặp, sợ phải chết xa mẹ.
          Bà mẹ hỏi:
          - Vậy rắn giờ ở đâu?
          Thúc Ngao đáp:
          - Con sợ người khác lại gặp, nên con đã giết và chôn nó rồi.
          Bà mẹ nói rằng:
          - Mẹ nghe nói, người nào ngầm làm việc tốt có âm đức thì trời sẽ ban phúc cho, con không chết đâu.
          Khi Thúc Ngao lớn lên, làm Lệnh doãn nước Sở, chưa bắt đầu trị quốc mà người trong nước đã tin ông là người nhân nghĩa.

Chú của người dịch
Lưu Hướng 刘向: tự Tử Chính 子政, vốn tên là Cánh Sinh 更生, người Bành Thành 彭城 nước Sở (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏. Ông sinh vào năm Nguyên Phụng 元凤 thứ 4 đời Hán Chiêu Đế (năm 77 trước công nguyên), mất năm Kiến Bình 建平 thứ 1 đời Hán Ai Đế (năm 6 trước công nguyên).
          Trứ tác đại biểu có Biệt lục 别录, Thuyết uyển 说苑, Liệt nữ truyện 列女传, Tân tự 新序, Tả truyện – Chiến quốc sách 左传 - 战国策.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 07/10/2017

Previous Post Next Post