Dịch thuật: Nỗ Nhĩ Cáp Xích thuận ứng thần linh bí sử

NỖ NHĨ CÁP XÍCH THUẬN ỨNG THẦN LINH BÍ SỬ

          Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích 努尔哈赤 phát động chiến dịch quan trọng tại núi Cổ Liệt 古哷, chiến dịch này nhằm đánh bại bộ Diệp Hách 叶赫,   Cáp Đạt 哈达 đang nhất thời hung hăng. Lúc bấy giờ, quân địch liên hợp 9 bộ lạc chia binh làm 3 lộ đến tấn công bộ lạc sở tại của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái viên tướng lĩnh thủ hạ của mình là Vũ Lí Kham  武理堪 ra trận tiền quan sát. Vũ Lí Kham đi về phía Đông khoảng 100 dặm, đương lúc muốn vượt qua núi, thì trước mặt, một bầy quạ đen bay thẳng tới, đồng thời cứ lượn vòng trước mặt, kêu lên không dứt. Dường như bầy quạ không cho Vũ Lí Kham tiến lên, thế ông ta liền quay về, bầy quạ cũng bay đi mất. Nhưng khi Vũ Lí Kham chuyển mình định tiếp tục tiến lên, bầy quạ lại bay đến lượn vòng, khiến ông ta đi không được. Vũ Lí Kham cảm thấy vô cùng kì lạ, thế là không tiến lên nữa, quay về dinh bộ báo cáo tình hình đó cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại mệnh lệnh cho ông cải trang trinh sát lộ tuyến, từ hướng Trát Khách 札喀 đến bộ Hồn Hà 浑河.  Tại đây, Vũ Lí Kham quả nhiên trinh sát thấy đại bộ phận địch quân.
          Vũ Lí Khám không dám chậm trễ, vội quay về báo lại tình hình quân địch ở tiền phương. Nhưng do đường lộ gập ghềnh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được biết tin tình báo này vào lúc đêm khuya. Nỗ Nhĩ Cáp Xích nghĩ rằng, lúc này mà cho quân đội xuất chinh sẽ làm kinh động cả bộ lạc, tạo nên cục diện bất an, thế là Nỗ Nhĩ Cáp Xích hạ lệnh cho quân đội, trời vừa sáng lập tức xuất chinh. Nói xong, Nỗ Nhĩ Cáp Xích về nhà, lên giường nằm ngủ. Phi tử của ông là Phú Sát Thị 富察氏 lúc bấy giờ thấy thế vô cùng lo lắng. Phú Sát Thị than với Nỗ Nhĩ Cáp Xích rằng:
          - Liên quân 9 bộ của Diệp Hách tấn công bộ chúng ta, ông lại dường xem như không có chuyện gì, còn ngủ được sao? Hay là trong lòng lo sợ làm không nên việc?
          Thanh Thái Tổ cười nói với phi tử rằng:
          - Nếu trong lúc này ta sợ, còn nằm trên giường được sao? Trời cao có mắt, ta trước giờ đối xử không bạc với bọn họ, nay bọn họ lại hợp binh đánh chúng ta, thần linh trên trời sẽ trừng phạt bọn họ, chúng ta cần gì phải sợ? Ta chỉ là thuận ứng theo ý trời. Ái phi! nàng chớ có lo, thần linh sẽ bảo hộ chúng ta bình an vô sự!
          Nói xong, Nỗ  Nhĩ Cáp Xích lại thản nhiên nằm ngủ. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Nỗ Nhĩ tế xong thần linh tổ tông lập tức truyền lệnh phát binh, khí thế nhanh mạnh như sấm nỗ không kịp bưng tai, hùng hổ tấn công vào đại quân của Diệp Hách. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hạ lệnh đối với thủ lĩnh và những tướng sĩ ngoan cố của quân địch không lưu tình, nhất loạt giết chết. Từ đó danh tiếng của vị thủ lĩnh bộ lạc Nỗ Nhĩ Cáp Xích thuận ứng ý trời (hậu bối của ông sau này tôn xưng là Thanh Thái Tổ) uy chấn các bộ phương bắc.

                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 22/10/2017

Nguồn
ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ
大清皇帝奇闻秘史
Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平
Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004


Previous Post Next Post