Dịch thuật: Kiên trì đạo nghĩa

KIÊN TRÌ ĐẠO NGHĨA

          Hứa Hành 许衡  là Lí học gia nổi tiếng đời Nguyên, từ nhỏ đã thông minh, thường hỏi thầy một số vấn đề kì lạ. Trong học tập, Hứa Hành vô cùng khắc khổ, tuổi hãy còn nhỏ mà đã đọc rất nhiều sách, tập thành thói quen suy nghĩ.
          Có một lần khi lên lớp, Hứa Hành hỏi thầy:
          - Thưa thầy, chúng ta đọc sách để làm gì?
          Thầy giáo đáp rằng:
          - Đương nhiên là để thi đỗ Trạng Nguyên, làm một vị quan lớn, để rỡ ràng giòng tộc.
          Hứa Hành lại hỏi:
          - Lẽ nào chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Thế thì đọc sách há không quá khô khan?
          Thầy giáo thấy Hứa Hành chí hướng cao xa, cảm thấy mình dạy không được, bèn từ chức. Và cứ như vậy, Hứa Hành đã đổi qua 3 vị thầy.
          Hứa Hành không chỉ giỏi về suy nghĩ, mà còn thích đem những điều đã học ứng dụng vào trong thực tiễn. Một lần, Hứa Hành cùng mấy người bạn ra ngoài chơi, đi một lúc lâu cả nhóm cảm thấy vừa mệt vừa khát.
          Lúc bấy giờ, cả nhóm thấy bên đường có một cây lê rất lớn, trên cây đầy trái vừa lớn vừa ngọt, khiến ai nấy đều thèm thuồng. Cả nhóm chạy đến tranh nhau hái ăn, chỉ có một mình Hứa Hành đứng yên.
          Mấy người bạn cầm lê vừa ăn vừa đến chỗ Hứa Hành hỏi rằng:
          - Sao bạn không đi hái mấy trái ăn? Cây lê này không có chủ.
          Hứa Hành nghe xong lắc đầu, nói rằng:
          - Cây lê không có chủ, lẽ nào tôi cũng không có tim? Tôi kiên trì giữ tín niệm trong lòng, kiên trì đạo nghĩa.
          Chính  nhờ vào việc kiên trì đạo nghĩa như thế mà sau này sự nghiệp của Hứa Hành đã có thành tựu.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 12/10/2017

Nguyên tác Trung văn
KIÊN TRÌ ĐẠO NGHĨA
坚持道义
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post