Dịch thuật: Nguồn gốc họ Hứa (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ HỨA

          Về nguồn gốc họ Hứa chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Khương , lấy tên nước làm thị, là con cháu đời sau của Thần Nông thị Viêm Đế 神农氏炎帝. Họ Hứa và họ Tề cùng một ông tổ, là đời sau của tứ nhạc Bá Di 伯夷 thời thượng cổ. “Tứ nhạc” 四岳 (thủ lĩnh bộ lạc tứ phương thời Nghiêu Thuấn) là bào tộc 4 chi tính Khương phát triển mà ra. Họ cùng bộ lạc tính Cơ kết thành liên minh, phát triển song song với Thương tộc tính Tử. Quân đội liên minh do bộ lạc tính Cơ và tính Khương làm chủ đánh bại Trụ Vương 纣王  nhà Thương, kiến lập Cơ tính quốc – Tây Chu. Thời Chu Thành Vương 周成王, phân phong chư hầu đại quy mô, trong đó đất cũ của nhà Thương cũng phân phong thành một số chư hầu quốc mang tính Cơ và chư hầu quốc mang tính Khương. Nước Hứa là một trong số các nước chư hầu tính Khương được nhà Chu phân phong. Thuỷ tổ là Văn Thúc 文叔, cũng gọi là Hứa Văn Thúc 许文叔. Thời Xuân Thu, nước Hứa trở thành phụ dung của nước Sở, đầu thời Chiến Quốc bị nước Sở diệt. Sau khi nước Hứa diệt vong, con cháu lấy nước làm thị, xưng là Hứa thị 许氏 (họ Hứa), sử gọi là Hứa tính chính tông.
2- Con cháu đời sau của Hứa Do 许由 thời Nghiêu Thuấn 尧舜 trong truyền thuyết cũng xưng là Hứa thị. Tương truyền, Hứa Do là cao sĩ hiền nhân thời Nghiêu Thuấn, cư trú tại Ki sơn 箕山. Sau khi ông mất được an táng tại Ki sơn, người đời sau gọi là Hứa Do sơn. Lưu vực sông Dĩnh dưới Ki sơn chính là đất nước Hứa năm đó.
Họ Hứa ước chiếm 0,54% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 35.

Danh nhân các đời
          Hứa Hành 许行 là nhân vật nổi tiếng họ Hứa xuất hiện sớm nhất trong sử sách, người nước Sở thời Chiến Quốc, chủ trương “hiền giả dữ dân canh nhi thực, ung xan nhi trị” 贤者与民耕, 而食饔飧而治 (người hiền cày cấy cùng dân, tự nấu lấy ăn mà cai trị), phản ánh lí tưởng nông dân trong xã hội cổ đại, học trò có đến mấy chục người. Đời Đường có thi nhân Hứa Hồn 许浑, trong thơ của ông lưu truyền câu:
Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
山雨欲来风满楼
(Mưa núi đổ đến, gió đầy cả lầu)
          Đầu thời Đường có Hứa Kính Tông 许敬宗 là một trong 18 học sĩ của Tần Vương phủ, giúp Vũ Hậu đuổi Chử Toại Lương 褚遂良, bức giết Trưởng Tôn Vô Kị 长孙无忌, Thượng Quan Nghi 上官仪. Đời Tống có hoạ gia Hứa Đạo Ninh 许道宁, sở trường vẽ sơn lâm, sơn thuỷ. Đời Nguyên có Lí học gia Hứa Hành 许衡, sau khi Nguyên Thế Tổ lên ngôi đã cùng với Lưu Bỉnh Trung định quan chế triều nghi, nêu ra kế sách “lập quốc quy mô” 立国规模 cho kẻ thống trị triều Nguyên, cùng với Lưu Nhân 刘因, Ngô Trừng 吴澄 được xưng là “Nguyên triều tam đại Lí học gia”.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 11/10/2017

Nguyên tác Trung văn
HỨA TÍNH UYÊN NGUYÊN
许姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post