Dịch thuật: Phúc nội toàn vô (Tiếu lâm quảng kí)腹内全无
    一秀才将试, 日夜忧郁不已. 妻乃慰之曰: 看你作文, 如此之难, 好似奴生产一般. 夫曰: 还是你每生子容易. 妻曰: 怎见得? 夫曰: 你是有在腹里的, 我是没在腹里的.
                                 (笑林广记)

PHÚC NỘI TOÀN VÔ
          Nhất Tú tài tương thí, nhật dạ ưu uất bất dĩ. Thê nãi uý chi viết: “Khán nễ tác văn, như thử chi nan, hảo tự nô sinh sản nhất ban.” Phu viết: “Hoàn thị nễ mỗi sinh tử dung dị.” Thê viết: “Chẩm kiến đắc?” Phu viết: “Nễ thị hữu tại phúc lí đích, ngã thị một tại phúc lí đích.”
                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

TRONG BỤNG CHẲNG CÓ GÌ
          Một anh Tú tài nọ sắp thi, ngày đêm lo lắng không thôi. Người vợ an ủi rằng: “Xem ông làm văn khó như thế, giống tui lúc sinh con.” Người chồng bảo rằng: “Bà mỗi lần sinh con còn dễ hơn.” Người vợ mới hỏi: “ Sao lại như thế được?” Người chồng đáp rằng: “Trong bụng bà còn có đồ, chứ trong bụng tôi chẳng có thứ gì.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Toản thích Hủ lưu bộ

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 07/4/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post