Dịch thuật: Tần Thuỷ Hoàng huỷ hoại thành quách

TẦN THUỶ HOÀNG HUỶ HOẠI THÀNH QUÁCH

          Thời Chiến Quốc, chinh chiến liên miên, chiến tranh kiêm tính lục quốc ở Sơn Đông đã lãng phí thời gian lâu dài. Để ngăn mũi nhọn thiết kị của nước Tần, các nước lớn đều xây dựng thành trì dọc theo quan tái hi vọng kéo dài được hơi thở đã suy tàn. Lúc bấy giờ, nước Sở xây Phương thành; thậm chí các nước như Tề, Triệu, Yên cho xây trường thành ở trong lãnh thổ của mình. Biên giới phía tây nước Nguỵ tiếp giáp với nước Tần, như đang giáp địch, kinh sợ như ve sầu gặp lạnh, không chỉ vùng đất rộng lớn tiếp giáp với Tần, “phía nam từ huyện Trịnh của Hoa Châu 华州, tây bắc qua sông Vị , bờ đông sông Tân Lạc 滨洛, hướng bắc có Thượng Quận 上郡, Lộc Châu 漉州” đều xây trường thành để phòng bị cường Tần, những ải trọng yếu nội địa cũng xây dựng thành trì. Lấy đại đô nước Nguỵ là Đại Lương 大梁 mà nói, tường thành chắc chắn, giọt nước cũng không rò rỉ, thậm chí quân Tần cho dẫn nước sông chảy vào làm ngập thành trì, cũng phải mất 3 tháng mới công phá được Đại Lương. Các nước chư hầu còn đắp đê ở những con sông vùng ven, thay đổi bố cục tự nhiên của dòng chảy, tạo thành thuỷ hoạn không hợp lí.
          Sau khi thống nhất cả nước, để tiêu diệt mối hoạ tiềm ẩn mà cựu quý tộc 6 nước dựa vào đê sông thành quách phản Tần, Tần Thuỷ Hoàng hạ lệnh “phá huỷ thành quách, khơi thông đê phòng, dẹp bỏ hiểm trở”. Cách làm này không chỉ quét sạch cơ sở quân sự của thế lực phong kiến cát cứ, mà còn lợi cho các vùng giao thông qua lại cùng sự giao lưu kinh tế văn hoá, thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp thuỷ lợi và sản xuất nông nghiệp.
          Triều Tần áp dụng những cách nói trên thu được hiệu quả nhất định, nhưng thế lực phản Tần của 6 nước về cơ bản vẫn chưa bị tiêu diệt hết, khi triều Tần động loạn, quần hùng nổi lên như ong, thậm chí có người giương ngọn cờ phục quốc để lung lạc mọi người, như chú cháu Hạng Lương 项梁 khi khởi binh phản Tần đã giương ngọn cờ Sở Hoài vương. Những nhân tố tiêu trừ cát cứ phong kiến, hoàn toàn không phải chỉ trong một thời gian ngắn có thể làm được.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 19/02/2017

Nguyên tác Trung văn
HUỶ HOẠI THÀNH QUÁCH
毁坏城郭
Trong quyển
THỐNG NHẤT VƯƠNG TRIỀU ĐÍCH ĐẢN SINH – TẦN
统一王朝的诞生 -
Chủ biên: “Đồ thuyết Trung Quốc lịch sử”
Trường Xuân - Cát Lâm xuất bản tập đoàn hữu hạn trách nhiệm công ti, 2006
Previous Post Next Post