Dịch thuật: Toản thích (Tiếu lâm quảng kí)钻剌
    鼠与黄蜂拜为兄弟, 邀一秀才做盟证, 秀才不得已往, 列为第三人. 一友问曰:兄何居乎鼠辈之下? 答曰:他两个一会钻, 一会剌, 我只得让他摆了.
                                   (笑林广记)

TOẢN THÍCH
          Thử dữ hoàng phong bái vi huynh đệ, yêu nhất Tú tài tố minh chứng, Tú tài bất đắc dĩ vãng, liệt vi đệ tam nhân. Nhất hữu vấn viết: “Huynh hà cư hồ thử bối chi hạ?” Đáp viết: “Tha lưỡng cá nhất hội toản, nhất hội thích, ngã chỉ đắc nhượng tha bãi liễu.”
                                                                               (Tiếu Lâm Quảng Kí)

XOI VÀ CHÍCH
          Chuột và ong kết làm anh em, mời một vị Tú tài đến làm chứng, vị Tú tài bất đắc dĩ đến, bị xếp vào vị trí thứ ba. Một người bạn hỏi anh ta rằng: “Sao huynh lại cam tâm đứng sau bọn chúng vậy?” Vị Tú tài nọ đáp rằng: “Hai đứa bọn chúng, một đứa giỏi xoi, một đứa giỏi chích, ta đành nhường cho chúng vậy.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Toản thích Hủ lưu bộ

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 27/01/2017
                                                                30 tháng Chạp năm Bính Thân

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post