Dịch thuật: Động vật cát tường - Hùng kê

ĐỘNG VẬT CÁT TƯỜNG
HÙNG KÊ

          Hùng kê 雄雞 (gà trống) có 5 đức:
          - Trên đầu có mồng đỏ, là văn.
          - Dũng cảm uy mãnh, là võ
          - Thấy địch liền đánh, là dũng
          - Gặp thức ăn gọi ngay đồng loại, là nhân
          - Theo thời báo giờ, là tín
          Do bởi 5 phẩm đức chí cao của gà trống, những người cầm tinh con gà xem gà là vật cát tường của mình, đối với gà có cảm tình đặc biệt.
          Gà trống gáy, tiếng gáy lảnh lót, biểu thị “công danh” . Mồng gà nhô cao, màu đỏ tươi, dùng biểu thị ý nghĩa cát tường thăng cao, được chức cao. Cho nên, tặng gà trống với chiếc mồng đỏ thắm là biểu thị ý nghĩa cầu chúc đối phương có được chức quan cao. Đồ án bức tranh vẽ gà trống với hoa mồng gà dùng để biểu thị ý nghĩa chúc mừng “quan lại thăng quan”. Năm con gà con với gà trống, cấu thành bức tranh mang ý nghĩa “ngũ tử đăng khoa” 五子登科, đây là bức tranh cát tường chúc mừng được ghi tên bảng vàng.
          Gà trống dũng mãnh giỏi đánh, mắt của nó có thể tị tà khử ác, cho nên được dùng làm vật cát tường tị tà. Một số nơi, mỗi nhà đều nuôi một con gà trống, để bảo hộ nhà cửa không bị hoả tai. Có nơi khi hạ quan tài, đặt một con gà trống trắng ở dưới để làm thần bảo hộ.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 28/01/2017
                                                                         Mồng 1 tết Đinh Dậu
                                                                    
Nguyên tác Trung văn
HÙNG KÊ
雄雞
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post