Dịch thuật: Nguyên Bảo trà


NGUYÊN BẢO TRÀ

          Vùng Giang Nam 江南 Trung Quốc, mỗi khi tết đến, nếu nhà có khách đến chúc tết, chủ nhân sẽ pha loại “Nguyên Bảo trà” 元寶茶. Gọi là Nguyên Bảo trà đó là trên nắp chén trà đặt 2 quả kim quất hoặc quả trám xanh để bày tỏ năm mới phát tài phú quý, cả nhà vui vẻ. 
                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 29/01/2017
                                                                          Mùng 2 tết Đinh Dậu   
  
Nguyên tác Trung văn
NGUYÊN BẢO TRÀ
元寶茶
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post