Dịch thuật: Sơ lược nội dung "Tây Du Kí" (tiếp theo)

SƠ LƯỢC NỘI DUNG “TÂY DU KÍ”
(tiếp theo)

          Quan Âm Bồ Tát muốn thử lòng thầy trò Đường Tăng, 4 vị Bồ Tát hoá thành 4 mĩ nữ quyến rũ cầu hôn. Ba thấy trò Đường Tăng không lay động, chỉ có Bát Giới  mê nữ sắc, bị Bồ Tát treo lên trên cây. Tại Ngũ Trang quán 五庄观 ở Vạn Thọ sơn 万寿山, mấy đồ đệ ăn trộm quả nhân sâm, xô bật gốc cây bị Trấn Nguyên Tử 镇元子 bắt. Ngộ Không thỉnh Quan Âm tới, dùng nước cam lồ cứu sống cây tiên. Bạch cốt tinh 3 lần biến hoá muốn bắt Đường Tăng đều bị Ngộ Không biết được đánh chết Bạch cốt tinh. Bát Giới nhân cơ hội đó nói gièm, Đường Tăng không phân biệt chân nguỵ, đuổi Ngộ Không đi, bản thân lại bị yêu áo vàng bắt giữ. Tam công chúa bị yêu áo vàng bắt giam trong động đã thả Đường Tăng, đồng thời van xin Đường Tăng đem thư đến nước Bảo Tượng 宝象 cho phụ thân, xin người đến cứu. Bát Giới, Sa Tăng đánh không lại yêu áo vàng, Sa Tăng bị bắt, Đường Tăng bị biến thành cọp. Bát Giới nghe ý kiến của Bạch Long mã, đến Hoa Quả sơn mời Tôn Ngộ Không trở lại hàng phục yêu quái. Và 4 thầy trò tiếp tục lên đường.
          Tại Liên Hoa động 莲花洞, Kim Giác Đại Vương 金角大王, Ngân Giác Đại Vương 角大王 muốn bắt Đường Tăng, chúng có 5 loại bảo khí là hồ lô, tịnh bình, bảo kiếm, quạt, dây thừng, thần thông quảng đại. Ngộ Không cùng với bọn chúng đấu trí đấu dũng, nhiều lần gian nan mới hàng phục 2 yêu quái đó.
          Con của Ngưu Ma Vương 牛魔王 là Hồng Hài Nhi 红孩儿 chiếm giữ Hoả Vân động 火云洞, muốn ăn thịt Đường Tăng. Ngộ Không đánh không lại tam muội chân hoả của Hồng Hài Nhi nên đã thỉnh Quan Âm Bồ Tát đến hàng phục. Bồ Tát hàng phục Hồng Hài Nhi, cho làm Thiện Tài Đồng Tử 善财童子. Rồng ở sông Hắc Thuỷ 黑水 biến thành ông lái đò, dụ Đường Tăng, Bát Giới lên thuyền, nhấn chìm dưới thuỷ phủ. Tôn Ngộ Không thỉnh Tây hải Long vương Thái tử bắt rồng về lại Tây hải. Ba vị đại tiên của nước Xa Trì 车迟 là Hổ Lực 虎力, Lộc Lực 鹿力 Dương Lực 羊力 có công cầu mưa cứu hạn nên được làm  quốc sư. Quốc vương kính đạo mà diệt tăng. Ngộ Không cùng 3 vị pháp sư đấu phép, lần lượt đánh bại cả 3 khiến bọn chúng hiện nguyên hình.
          Con thanh ngưu mà Thái Thượng Lão Quân cưỡi, thùa lúc tiểu đồng ngủ say, đã lén lấy chiếc vòng kim cương của Lão Quân trốn xuống hạ giới tác quái, bắt Đường Tăng tại Kim Đâu động. Ngộ Không thỉnh Lôi Công, Thuỷ Bá, thập bát La Hán đến giúp đều bị yêu quái dùng vòng kim cô thu lấy binh khí. Về sau Ngộ Không tìm đến chỗ Thái Thượng Lão Quân  mới thu phục được thanh ngưu.
          Tây Lương Nữ quốc 西梁女国 đang muốn chọn Đường Tăng làm rể, Ngộ Không dùng mưu trí lấy được công văn sớ điệp, kiên chí tây hành, nhưng Đường Tăng lại bị con bò cạp ở Tì Bà động 琵琶洞 biến thành nữ yêu quái bắt đi. Ngộ Không đi thỉnh Mão Nhật Tinh Quan 昴日星官, Tinh Quan hoá thành con gà trống khiến yêu quái hiện nguyên hình, chết nơi triền núi. Lục Nhĩ Mi Hầu 六耳猕猴 thừa cơ biến thành Tôn Ngộ Không, cướp lấy hành lí công văn, lại cho tiểu yêu biến thành Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng, định lên tây thiên lừa lấy chân kinh. Hai Ngộ Không thật và giả đánh nhau từ trên trời xuống dưới đất, Bồ Tát, Ngọc Đế, thập vương của minh giới đều không thể phân biệt, kéo nhau đến Lôi Âm tự 雷音寺 chỗ ở của Như Lai Phật, mới bị Phật Tổ nói ra bản tướng, Mi Hầu tinh bị Ngộ Không đánh chết.
          Bốn thầy trò Đường Tăng đồng tâm hiệp lực đi đến tây thiên. Tại Hoả Diệm sơn 火焰山 muốn mượn chiếc quạt ba tiêu của Thiết Phiến công chúa 铁扇公主 để dập lửa. Thiết Phiến công chúa giận Ngộ Không đã đưa Hồng Hài Nhi con mình đến chỗ Bồ Tát nên không chịu cho mượn. Ngộ Không cùng Thiết Phiến công chúa, Ngưu Ma Vương đấu trí đấu dũng, nhờ thần lực của thiên binh thiên tướng hàng phục được hai Thiết Phiến công chúa và Ngưu Ma Vương, dùng quạt dập được lửa. Bốn thầy trò lại tiếp tục lên đường.
          Đến Ngọc Hoa phủ 玉华府, nhân dạy võ nghệ cho vương tử, bị con yêu sư tử vàng ăn cắp binh khí. Nhóm Ngộ Không đoạt lại binh khí, con yêu sư tử vàng chạy đến Tổ Ông Cửu Linh Nguyên Thánh 祖翁九灵元圣. Ngộ Không thỉnh Thiên Tôn thu phục được con yêu sử tử vàng. Đến Kim Bình phủ 金平府, Đường Tăng thưởng thức đèn đêm Nguyên Tiêu, bị 3 con tê ngưu của Huyền Anh động 玄英洞 là Tị Hàn 辟寒, Tị Thử 辟暑 và Tị Trần 辟尘 bắt đi. Ngộ Không thỉnh 4 vị tinh tú bắt tam quái, chém đầu thị chúng. Tại Thiên Trúc bổn quốc 天竺本国, Đường Tăng bị công chúa giả do thỏ ngọc ở cung trăng biến hoá  thành gieo tú cầu trúng phải, định nạp làm phò mã. Ngộ Không thấy được chân tướng, thỉnh cầu Thái Âm Tinh Quân 太阴星君 bắt lấy thỏ ngọc, cứu công chúa thật bị lưu lạc ở ngoại thành. Tại huyện Địa Linh 地灵, sau khi hoá trai tại nhà Khấu viên ngoại, Khấu gia gặp nạn, Khấu viên ngoại mất mạng. Thầy trò Đường Tăng bị bọn cường đạo bắt bỏ  ngục, Ngộ Không xuống địa phủ, gọi linh hồn Khấu viên ngoại về, án tình được rõ ràng đen trắng.
          Bốn thầy trò Đường Tăng trải qua muôn ngàn gian khổ, đến được Thánh địa Linh Sơn 灵山, bái kiến Phật Tổ, nhưng do bởi chưa tặng quà cho A Nan 阿难, Ca Diếp 伽叶, nên chỉ lấy được “vô tự kinh”. Thấy trò Đường Tăng lại quay  về Lôi Âm tự, dâng bình bát bằng vàng mà vua Đường tặng cho mới có được 35 bộ chân kinh với hơn 5048 quyển, rồi trở về đông thổ.
          Đường Tam Tạng đưa kinh Phật về đến Trường An, chân thân quay trở về Linh Sơn. Tam Tạng được phong là Chiên Đàn Công Đức Phật 旃檀功德佛. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long mã cũng đều được thụ phong, ai nấy đều quay về bản vị, cùng hưởng cực lạc.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 17/11/2016

Nguồn
TÂY DU KÍ
西游记
Tác giả: (Minh) Ngô Thừa Ân 吴承恩
Cải biên: Vương Tận Phương 王尽芳, Hoắc Ý Quyên 霍意娟
Bắc Kinh : Trung Hoa hoạ báo xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post