Dịch thuật: Thuỷ trích thạch xuyên (thành ngữ)

THUỶ TRÍCH THẠCH XUYÊN
水滴石穿
 NƯỚC NHỎ XUYÊN ĐÁ

Giải thích: chỉ cần kiên trì không lười nhác, cho dù sức có yếu cũng có thể làm nên việc lớn.
Xuất xứ: Tống . La Đại Kinh 罗大经: Hạc Lâm Ngọc Lộ 鹤林玉露 

          Ngày trước có một người tên là Trương Quai Nhai 张乖崖, giữ chức Huyện lệnh tại Sùng Dương. Một ngày nọ, Trương Quai Nhai đi tuần chung quanh nha môn, bỗng chợt thấy một viên tiểu lại luống cuống từ trong kho của phủ lén ra. Trương Quai Nhai gọi đứng lại, thấy dưới khăn vấn đầu có dấu một đồng tiền. Qua tra hỏi, tiểu lại thừa nhận là lấy trộm từ trong kho ra.
          Trương Quai Nhai bắt tiểu lại về đại đường, hạ lệnh tra khảo. Tiểu lại không phục, giận dữ nói rằng:
          - Một đồng có đáng là gì, ông đánh tôi như thế, cũng chỉ là có thể đánh tôi mà thôi, lẽ nào ông còn muốn giết tôi?
          Do bởi đương thời kỉ luật lỏng lẻo, có lúc cấp dưới không phục tùng cấp trên, thậm chí phát sinh sự kiện lăng nhục trưởng quan. Trương Quai Nhai muốn nhân cơ hội này chấn chỉnh lại phong khí bất lương. Thế là, không đắn đo do dự cầm bút phán rằng:
Nhất nhật nhất tiền
Thiên nhật thiên tiền
Thằng cứ mộc đoạn
Thuỷ trích thạch xuyên
一日一钱
千日千钱
绳锯木断
水滴石穿
Một ngày một tiền
Ngàn ngày ngàn tiền
Dây cưa cây cũng đứt
Nước nhỏ đá cũng xuyên
          Phán xong, Trương Quai Nhai quăng bút, tay cầm bảo kiếm, đích thân chém chết tiểu lại.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 18/11/2016

Nguyên tác Trung văn
THUỶ TRÍCH THẠCH XUYÊN
水滴石穿
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post