Dịch thuật: Sơ lược nội dung "Tây Du Kí"

SƠ LƯỢC NỘI DUNG “TÂY DU KÍ”

          Ở Đông Thắng Thần Châu 东胜神州 có ngọn Hoa Quả sơn 花果山, trên đỉnh có một tảng đá thọ tinh hoa của mặt trời mặt trăng sinh ra Thạch Hầu 石猴. Thạch Hầu đi khắp bốn bể tìm thầy, tại Nam Thiệm Bộ Châu 南赡部州 được Bồ Đề Tổ Sư 菩提祖师 chỉ dạy, và có tên là Tôn Ngộ Không 孙悟空, học được 72 phép biến hoá, một cân đẩu vân có thể đi được 18.000 dặm. Sau khi quay về tự đặt hiệu là “Mĩ Hầu Vương” 美猴王, đến Long cung mượn binh khí, được cây trấn thiên hà là ‘thần trân thiết” 神珍铁 , hoá thành cây “như ý kim cô bổng” 如意金箍棒, có thể biến lớn, có thể biến nhỏ, nặng 13.500 cân. Lại đi đến âm tào địa phủ, đem sổ bộ sinh tử danh tính thuộc Hầu xoá tên. Tứ hải Long Vương, Minh giới thập vương lên thiên đình cáo trạng, Ngọc Đế muốn sai binh đi tróc nã. Thái Bạch Kim Tinh 太白金星 dâng lời, triệu Tôn Ngộ Không lên thượng giới, trao cho chức Bật Mã Ôn 弼马温 để cai quản ngựa tại Ngự mã giám. Lúc ban đầu Hầu Vương không biết chức quan lớn hay nhỏ, về sau biết được đã rời khỏi thiên môn về lại Hoa Quả sơn, tự xưng là “Tề Thiên Đại Thánh” 齐天大圣.
          Ngọc Hoàng Đại Đế sai Lí Thiên Vương 李天王 dẫn thiên binh thiên tướng tróc nã Tôn Ngộ Không, Mĩ Hầu Vương liên tiếp đánh bại 2 tướng là Cự Linh Thần 巨灵神 và Na Tra 哪咤. Thái Bạch Kim Tinh 2 lần đến Hoa Quả sơn mời Tôn Ngộ Không lên trời làm Tề Thiên Đại Thánh, quản lí vườn đào. Tôn Ngộ Không lén ăn đào, lại phá hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương 王母娘娘, lấy trộm kim đan của Thái Thượng Lão Quân 太上老君 ăn rồi trốn khỏi thiên cung. Ngọc Đế lại sai Lí Thiên Vương dẫn thiên binh đi tróc nã, hai bên giao chiến liên tục. Quan Âm Bồ Tát 观音菩萨 tiến cử Nhị Lang Chân Quân 二郎真君 trợ chiến. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần triển khai phép thuật giao đấu bất phân thắng bại. Thái Thượng Lão Quân dùng ám khí đánh trúng Ngộ Không. Hầu Vương bị bắt. Ngọc Đế sai lấy đao chém, lấy lửa thiêu, dùng sấm đánh, đều không thể làm tổn thương Ngộ Không. Thái Thượng Lão Quân lại đem Ngộ Không giam vào lò luyện đan, bảy bảy bốn chín ngày mở lò, Tôn Ngộ Không cũng không hề hấn gì, lại tại thiên cung ra tay. Ngọc Đế thỉnh Phật Tổ Như Lai 佛祖如来 đến, bắt Tôn Ngộ Không đè dưới Ngũ Hành sơn 五行山, lúc đói ăn viên “thiết hoàn tử” 铁丸子, lúc khát uống thép đã bị nung chảy. Như Lai muốn tặng tam tạng chân kinh cho đông thổ Đại Đường để giúp chúng dân thoát li thị phi ác hải, thiên hạ thái bình. Phái Quan Âm đến đông thổ tìm người đi tây thiên thỉnh kinh, khuyến hoá chúng sinh. Bồ Tát lần lượt tại Lưu Sa hà 流沙河, Vân Sạn động 云栈洞, Ngũ Hành sơn 五行山 độ hoá Sa Ngộ Tịnh 沙悟净, Trư Ngộ Năng 猪悟能, Tôn Ngộ Không 孙悟空, tương lai sẽ làm đồ đệ cho người đi thỉnh kinh, lại độ Bạch Long 白龙 làm ngựa đỡ chân cho người đi thỉnh kinh.
          Đường Thái Tông 唐太宗 mở khoa thi Tiến sĩ, Trần Quảng Nhuỵ 陈广蕊 ở Hải Châu 海州 đỗ Trạng nguyên, được con gái của Thừa tướng là Ân Ôn Kiều 殷温娇 gieo trúng tú cầu trở thành rể quý của Thừa tướng, nhưng trên đường đi đến Giang Châu 江州 nhậm chức đã bị tặc tiễu Lưu Hồng 流洪 mưu hại. Ân Ôn Kiều sinh được đứa con, bỏ giữa dòng sông, được Hoà thượng Pháp Minh 法明 của Kim Sơn tự 金山寺 vớt lên, đặt cho tên là Giang Lưu 江流. Năm 18 tuổi thọ giới, pháp danh là Huyền Trang 玄奘. Về sau mẹ con Huyền Trang gặp lại, báo xong thù ngày trước. Đường Thái Tông cho xây Đại Tướng Quốc tự 大相国寺, thỉnh Trần Huyền Trang chủ trì pháp sự, khai diễn các phẩm kinh. Quan Thế Âm hiển tượng, chỉ hoá Trần Huyền Trang đi tây thiên thỉnh kinh. Đường Thái Tông nhận Huyền Trang làm ngự đệ, ban cho hiệu là Tam Tạng 三藏.
          Đường Tam Tạng tây hành, mới rời khỏi biên giới đã lạc vào ma động, được Thái Bạch Kim Tinh giải cứu. Tại Ngũ Hành sơn gỡ lá bùa của Như Lai, cứu Tôn Ngộ Không, ban cho Ngộ Không hiệu là Hành Giả 行者. Do vì Tôn Ngộ Không đánh chết bọn cường đạo cướp kinh, bị Đường Tăng mấy lần oán trách, Tôn Ngộ Không giận bỏ đi. Quan Thế Âm hoá thành một bà lão, trao cho Đường Tăng chiếc kim hoa mạo 金花帽 có gắn vòng kim cô, cùng thần chú, gạt Ngộ Không đội kim hoa mạo, vòng kim cô thít chặt vào đầu. Đường Tăng niệm thần chú, đầu Ngộ Không đau như búa bổ, từ đó Đường Tăng đã kềm chế được Ngộ Không.
          Hai thầy trò đi về phía tây, tại  Ưng Sầu động 鹰愁洞 thu phục Bạch Long, Bạch Long hoá thành ngựa theo Đường Tăng. Tại Quan Âm thiền viện, do vì Ngộ Không khoe cà sa gấm, khiến vị trưởng lão nảy lòng tham, định thiêu đốt hai thầy trò Đường Tăng, nhưng ngược lại bị Ngộ Không làm phép thiêu thiền viện. Trong lúc hỗn loạn, chiếc cà sa bị yêu quái Hắc Phong cướp mất. Tôn Ngộ Không đến Nam Hải xin Quan Âm hàng phục yêu quái.
          Hai thầy trò Đường Tăng tiếp tục đi về phía tây, đến Cao Lão trang 高老庄, con gái của trang chủ bị một con yêu quái mỏ dài tai lớn cưỡng chiếm. Ngộ Không đuổi theo đến Vân Sạn động, được biết yêu quái là Thiên Bồng Nguyên Soái 天蓬元帅, nhân vì bỡn cợt Thường Nga 嫦娥 bị đày xuống hạ giới, đầu thai nhầm vào trư thai. Quan Âm thu phục yêu quái này, ban cho tên là Trư Ngộ Năng, tại đó đợi người đi thỉnh kinh. Quan Âm dẫn yêu quái đi bái kiến Đường Tăng, và được ban hiệu là Bát Giới 八戒, trở thành đồ đệ thứ 2 của Đường Tăng. Tại Hoàng Phong lĩnh 黄风岭 cũng gặp phải yêu quái, Tôn Ngộ Không thỉnh cầu Linh Cát Bồ Tát 灵吉菩萨 ở Tu Di sơn 须弥山 hàng phục yêu quái này. Tại Lưu Sa hà, Đường Tăng thu phục được thuỷ quái mà Quan Âm đã ban cho tên là Sa Ngộ Tịnh đồng thời dặn tại đây đợi người từ đông thổ đi thỉnh kinh, thuỷ quái được ban hiệu là Sa hoà thượng 沙和尚, trở thành đồ đệ thứ 3 của Đường Tăng.
Bốn thầy trò vượt núi băng sông đi về phía tây. (còn tiếp)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 16/11/2016

Nguồn
TÂY DU KÍ
西游记
Tác giả: (Minh) Ngô Thừa Ân 吴承恩
Cải biên: Vương Tận Phương 王尽芳, Hoắc Ý Quyên 霍意娟
Bắc Kinh : Trung Hoa hoạ báo xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post