Dịch thuật: Thuộc ngưu属牛
    一官遇生辰, 吏典闻其属鼠, 乃醵黄金铸一鼠为寿. 官甚喜, : 汝等可知奶奶生日, 亦在目下乎?” 众吏曰: “不知, 请问其属?” 官曰: “小我一岁, 丑年生的.”
                                  (笑林广记)

THUỘC NGƯU
          Nhất quan ngộ sinh thần, lại điển văn kì thuộc thử, nãi cự hoàng kim chú nhất thử vi thọ. Quan thậm hỉ, viết: “Nhữ đẳng khả tri nãi nãi sinh nhật, diệc tại mục hạ hồ?” Chúng lại viết: “Bất tri, thỉnh vấn kì thuộc?” Quan viết: “Tiểu ngã nhất tuế, sửu niên sinh đích.”
                                                                              (Tiếu lâm quảng kí)

CẦM TINH CON TRÂU
          Lão quan nọ tổ chức sinh nhật, bọn thuộc hạ nghe nói lão cầm tinh con chuột, liền góp vàng đúc một con chuột làm quà tặng. Lão quan cả mừng, nói rằng: “Tụi bay có biết sinh nhật của bà nhà ta cũng sắp tới rồi không?”, Bọn thuộc hạ đáp rằng: “Dạ bẩm không biết, xin hỏi bà nhà cầm tinh con gì vậy?” Lão quan đáp rằng: “Nhỏ hơn ta một tuổi, bả sinh năm con trâu.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thuộc ngưu  Cổ diễm bộ
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 03/8/2016
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post