Dịch thuật: Nam Tinh cải mệnh

NAM TINH CẢI MỆNH

          Theo Sưu thần kí 搜神记:
          Thời Tam Quốc tại nước Nguỵ có một người tên là Quản Lộ 管辂, rất có đạo thuật, là một đạo sĩ nổi tiếng khắp nơi, ông ta chỉ cần nhìn qua người nào đó là biết quá khứ, hiện tại và cả tương lai của họ. Một ngày nọ, Quản Lộ gặp Nhan Siêu 颜超, nhìn thấy trên mặt Nhan Siêu có tướng yểu vong, biết ông ta không được ở lâu trên nhân thế. Nhan Siêu là một thanh niên 19 tuổi, người cha nghe vậy rất lo, vội xin Quản Lộ nghĩ cách. Quản Lộ nói với Nhan Siêu rằng:
          - Sau khi anh về nhà, chuẩn bị một vò rượu ngon, thêm một dĩa thịt nai. Ngày Mão, anh đến dưới cây dâu phía nam bờ ruộng, ở đó có hai người đang đánh cờ vây. Anh đừng nói năng gì, chỉ lo việc châm rượu đưa thịt cho họ, uống hết rót nữa, cứ như thế cho đến lúc uống sạch mới thôi. Nếu họ hỏi anh điều gì chớ có đáp lại, một chữ cũng không nói. Cứ theo lời ta dặn mà làm, anh sẽ được
 cứu.
          Nhan Siêu theo lời dặn, quả nhiên thấy có hai người đang đánh cờ. Nhan Siêu liền đem rượu thịt bày ra trước mặt họ. Thấy có đưa rượu thịt đến, hai người ai cũng không chối từ, bèn lấy ăn. Hai người vừa đánh cờ, vừa ăn thịt uống rượu. Uống được mấy tuần, người ngồi bên hướng bắc phát hiện Nhan Siêu, lớn tiếng hỏi rằng:
          - Anh ở đây làm gì?
          Nhan Siêu vội quỳ xuống, không nói lời nào, chỉ rập đầu.  Hai người cũng chẳng quan tâm, tiếp tục uống rượu ăn thịt. Chẳng mấy chốc rượu thịt không còn, lúc bấy giờ người ngồi bên hướng nam mới nói với người ngồi bên hướng bắc rằng:
          - Lúc nãy ăn uống rượu thịt của anh ta, làm sao cũng phải giúp anh ta chút gì chứ?
          Người ngồi bên hướng bắc nói rằng:
          - Mệnh số của anh ta trong sổ đã định, không có cách nào.
          Người ngồi bên hướng nam nói rằng:
          - Đưa sổ tôi xem thử.
          Nhìn thấy Nhan Siêu thọ mệnh chỉ 19 tuổi, thế là ông ta lấy bút ngoặc một nét, rồi nói với Nhan Siêu:
          - Cho anh sống đến 90.
          Nhan Siêu vô cùng mừng vội quỳ xuống bái tạ hai người, sau đó hớn hở về nhà.
          Nhan Siêu về đến nhà, đem chuyện thấy hai người đánh cờ và việc sửa sổ ghi thọ mệnh nói với người trong nhà, sau đó đi tạ ơn Quản Lộ. Quản Lộ lúc bấy giờ mới nói với Nhan Siêu:
          - Hai người đánh cờ mà anh gặp kì thực là hai vị thần tiên chuyên quản mệnh số nhân gian. Vị ngồi bên hướng bắc là Bắc Đẩu Tinh Quân, vị ngồi bên hướng NamNam Đẩu Tinh Quân. Nam Đẩu Tinh Quân quản việc sinh, Bắc Đẩu Tinh Quân quản việc tử. Phàm con người thụ thai, xuất sinh đều do Nam Đẩu quyết định; tật bệnh tử vong, mệnh số do Bắc Đẩu quyết định. Cho nên phàm người ta cầu xin đều hướng đến Bắc đẩu, mong được thương tình mà nương tay.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 18/8/2016

Nguyên tác Trung văn
NAM TINH CẢI MỆNH
南星改命
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post