Dịch thuật: Kim thị tạc phi

KIM THỊ TẠC PHI
今是昨非
HÔM NAY ĐÚNG HÔM QUA SAI

Giải thích: Hiện tại thì chính xác, quá khứ thì sai lầm. Hàm ý tỉnh ngộ
Xuất xứ: Tấn . Đào Uyên Minh 陶渊明: Quy khứ lai từ 归去来辞.

          Nhà thơ điền viên nổi tiếng Đào Uyên Minh陶渊明 đời Tấn tính tình thẳng thắng. Ông không quen nhìn cảnh quan trường hủ bại, lại không thích nịnh bợ người khác, vì thế có lần bị mất chức quan, tài năng không có chỗ phát huy.
          Sau khi không còn làm quan, cuộc sống của ông rất gian khổ, ông lại không cam tâm chẳng chịu ngồi không , vì thế khi 41 tuổi qua người chú tiến cử, ông ra làm Huyện lệnh huyện Bành Trạch彭泽.
          Mới được 80 ngày, quận thú sai viên đốc bưu xuống huyện kiểm tra công việc, Đào Uyên Minh không chịu được sự khinh thường của viên đốc bưu, bèn treo ấn mà đi. Về lại quê nhà, ông viết bài Quy khứ lai hề từ 归去来兮辞. Trong lời tựa của bài, ông nhớ lại quá khứ của mình và tình huống tự động từ chức, cảm thán rằng:
Thực mê đồ kì vị viễn
Giác kim thị nhi tạc phi
实迷途其未远
觉今是而昨非
          Ý nghĩa của hai câu này là: ta biết quá khứ của mình quả thực là lầm đường, nhưng may mà con đường mê lầm đó không dài. Hiện ta đã giác ngộ được việc ta làm hôm nay là chính xác còn việc của ngày hôm qua là sai lầm.
          Về sau ông chuyên tâm sáng tác, sống một cuộc sống bình dân.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 16/6/2016

Nguyên tác Trung văn
 KIM THỊ TẠC PHI
今是昨非
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post