Dịch thuật: Thức khí识气
    一瞎子双目不明, 善能闻香识气. 有秀才拿一 西厢本与他闻,: “西厢记”. : “何以知之?” 答曰: “有些脂粉气.” 又拿三国志与他闻, : “三国志.” 又问: “何以知之?” 答曰: “有些刀兵气.” 秀才以为奇异, 却将自做的文字与他闻, 瞎子曰: “此是你的佳作.” : “你怎知?” 答曰: “有些屁气.”
                             (笑林广记)

THỨC KHÍ
          Nhất hạt tử song mục bất minh, thiện năng văn hương thức khí. Hữu Tú tài nã nhất “Tây sương” bản dữ tha văn, viết: “Tây sương kí.” Vấn: “Hà dĩ tri chi?” Đáp viết: “Hữu ta chi phấn khí.” Hựu nã “Tam quốc chí” dữ tha văn, viết: “Tam quốc chí.” Hựu vấn: “Hà dĩ tri chi?” Đáp viết: “Hữu ta đao binh khí.” Tú tài dĩ vi kì dị, khước tương tự tố đích văn tự dữ tha văn, hạt tử viết: “Thử thị nễ đích giai tác.” Vấn: “Nễ chẩm tri?” Đáp viết: “Hữu ta thí khí.”
                                                                                  (Tiếu lâm quảng kí)

BIẾT MÙI
          Một người mù cả hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng lại giỏi ngửi mùi nhận biết vật. Có một vị Tú tài lấy quyển “Tây sương” đưa cho ngửi, người mù đáp rằng: “Tây sương kí.” Vị Tú tài hỏi: “Vì sao biết?” Người mù đáp rằng: “Vì có chút mùi son phấn.” Vị Tú tài lại lấy bộ “Tam quốc chí” đưa cho ngửi, người mù nói rằng: “Tam quốc chí.” Vị Tú tài lại hỏi: “Vì sao biết?” Người mù đáp rằng: “Vì có chút mùi binh đao.”Vị Tú cho là kì dị liền lấy bài văn của mình làm ra đưa cho ngửi, người mù nói rằng: “Đây là giai tác của ông.” Vị Tú tài hỏi: “Ông làm thế nào mà biết?” người mù đáp rằng: “Vì có chút mùi thum thủm.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thức khí  Hủ lưu bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 16/02/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post