Dịch thuật: Hạng Vũ giải cứu Cự Lộc

HẠNG VŨ GIẢI CỨU CỰ LỘC

          Năm 208 trước công nguyên (Tần Nhị Thế năm thứ 2), Hạng Vũ 项羽 giết chết Tống Nghĩa 宋义, bức Sở Hoài Vương 楚怀王 cho mình giữ chức Thượng tướng quân.
          Lúc bấy giờ, nước Tần đang đánh đô thành Cự Lộc 巨鹿 của nước Triệu, tướng nước Triệu là Trần Dư 陈余 bị quân Tần đánh bại, không dám tái chiến, đóng quân trong thành Cự Lộc. Quân Tần thừa thắng truy kích, phát động dũng mãnh tấn công Cự Lộc. Trong thành Cự Lộc, nhân tâm hoảng loạn, ngày đêm không an, tướng sĩ giữ thành thương vong nghiêm trọng, lương thực ngày càng ít, trước mắt buổi sáng không lo được buổi chiều. Triệu vương Yết , Triệu tướng Trương Nhĩ 张耳 mấy đêm liền sai người xuất thành, một mặt thúc giục Trần Dư xuất chiến, mặt khác lần lượt hướng đến các nước Tề, Yên, Đại, Sở xin cứu viện. Nhưng sợ uy lực quân Tần lớn mạnh, không chỉ Trần Dư không dám xuất chiến, mà viện binh của các nước Yên, Đại, Tề cũng chỉ đến ngoài thành Cự Lộc, không dám tiến vào trong. Duy chỉ Thượng tướng quân Hạng Vũ của nước Sở kiêu dũng dị thường, sau khi dẫn quân vượt Hoàng hà liền hạ lệnh toàn quân, quyết tâm liều mình, mỗi người chỉ mang theo lương khô dùng trong 3 ngày, thề quyết một trận tử chiến với quân Tần.
          Tướng Tần là Vương Li 王离 thấy quân Sở đến cứu, lập tức điều khiển quân đội, đích thân nghinh địch. Quân hai bên gặp nhau, quân Tần chưa kịp triển khai thế trận, quân Sở đã xông lên, loạn trảm loạn sát, vô cùng dũng mãnh. Quân Tần không kịp đề phóng, 3 lần đánh 3 lần lui. Tướng Tần Chương Hàm 章邯 thấy Vương Li chiến bại, liền dẫn quân xông lên tiếp chiến, đối trận cùng quân Sở. Lúc này viện quân của các nước Yên, Tề, Đại ở lại trong doanh trại của mình, ngồi quan sát tình thế. Hạng Vũ đi trước sĩ tốt, lệnh tướng sĩ ai nấy đánh trận không câu nệ hình thức, chỉ cần giết được quân địch giành thắng lợi. Quân Sở lúc bấy giờ đã liều mình quyết chiến, thấy chủ tướng xông trận, phấn dũng tăng cao, cho nên lấy 1 chọi 10, lấy 10 chọi trăm; trong một khoảng thời gian, tiếng hô hào vang động thiên hạ, nộ khí nuốt cả sao Đẩu sao Ngưu, không những quân Tần tại chiến trường ngăn đánh không lại kẻ địch dũng mãnh, ai nấy sợ đến mức đảm chiến tâm kinh, chỉ biết đứng trên thành quan sát tướng sĩ các nước, nhìn thấy tình cảnh đó cũng ngớ người ra. Tướng Tần Chương Hàm vốn từng là bại tướng dưới tay Hạng Vũ, lần này gặp phải quân Sở dũng mãnh như thế, đấu qua mấy hiệp liền hạ lệnh lui quân, quân đội thương vong đã quá nữa. Hạng Vũ thấy Chương Hàm rút lui, cũng hạ lệnh thu quân về doanh trại nghỉ ngơi. Đêm xuống vẫn nghiêm túc chờ đợi.
          Ngày hôm sau, Hạng Vũ lệnh cho các tướng sĩ ăn no chuẩn bị xuất chiến. Trước khi lâm trận, Hạng Vũ hạ lệnh với tướng sĩ rằng:
          - Hôm nay phải quét sạch quân Tần. Nếu không, lương thực chúng ta đã cạn, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Một trận sống chết hôm nay. Xin các tướng sĩ ra sức giết địch để được toàn thắng.
          Tướng sĩ quân Sở sau khi được lệnh, ai nấy đều tin tưởng, dũng khí tăng lên gấp bội. Mới tiến vào chiến trường đã nhất loạt hô vang chạy nhắm đến quân Tần. Tướng Tần Chương Hàm vừa mới ra trận đã rơi vào thế bị động, ra sức động viên sĩ tốt phải một trận sống mái với quân Sở. Hôm qua trải qua chiến bại, sĩ tốt đã khiếp đảm. mặc cho Chương Hàm động viên như thế nào, cũng không thể địch lại thế lực của quân Sở. Chương Hàm nhiều lần hạ lệnh tiến lên, mỗi lần tiến lên đều bị quân Sở đánh lui, 5 lần tiến 5 lần lui, đội quân đã tan tác.
          Hạng Vũ thống lĩnh quân sĩ tiến đến dưới thành Cự Lộc, trước sau giao chiến 9 hiệp cùng với quân Tần, quân Tần không lần nào là không bại. Chương Hàm bỏ chạy về đại doanh phía nam thành. Còn Vương Li gắng gượng giữ trại không dám xuất chiến. Hạng Vũ bèn lệnh cho Anh Bố 英布, Bồ tướng quân 蒲将军 dẫn quân chặn đường, tự mình đích thân dẫn quân đánh Vương Li. Một trống nổi lên, đánh đổ doanh môn của Vương Li, Vương Li định tìm đường tẩu thoát, nhưng lại gặp phải Hạng Vũ, chỉ đánh qua 3,4 hiệp đã bị quân Sở bắt sống.
          Hạng Vũ quyết tâm đánh địch, vừa mới cử binh đã dẹp tan quân chủ lực của Tần. Trận Cự Lộc là trận chiến nổi tiếng lấy ít thắng nhiều trong lịch sử Trung Quốc.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 17/02/2016

Nguyên tác Trung văn
HẠNG VŨ GIẢI CỨU CỰ LỘC
项羽解救巨鹿
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post