Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tăng

NGUỒN GỐC HỌ TĂNG

          Về nguồn gốc của họ Tăng tương đối thuần nhất, chủ yếu xuất phát từ tính Tự , là hậu duệ của Hạ Vũ 夏禹. Tương truyền, cháu đời thứ 5 của  Hạ Vũ là Thiếu Khang 少康 sau khi trung hưng nhà Hạ, từng phong cho người con nhỏ nhất của mình là Khúc Liệt 曲烈 đến một nơi gọi là “Tằng” . Con cháu chi này đã kiến lập nước Tằng , trải qua 3 triều đại Hạ Thương Chu, nối nhau khoảng gần 2000 năm, mãi đến thời Xuân Thu, tức năm 567 trước công nguyên bị nước Cử diệt. Thái tử Vu ôm nỗi đau mất nước chạy đến nước Tăng lân cận làm quan. Con cháu đời sau của ông lấy tên nước cũ là “Tằng” làm họ, về sau bỏ bộ “ấp” bên cạnh, biểu thị li khai thành cũ, xưng là “Tăng” , và các đời sau nối nhau như thế.
          Họ Tăng ước chiếm 0,50% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 38.

Danh nhân các đời
          Cuối thời Xuân Thu có học trò của Khổng Tử là Tăng Sâm 曾参, được Nho gia đời sau xưng là “Tông Thánh” 宗圣. Thời Bắc Tống có Tể tướng Tăng Công Đình 曾公亭, Tăng Bố 曾布 cùng văn học gia Tăng Củng 曾巩, Tăng Kỉ 曾几. Thời Minh có hoạ gia Tăng Kình 曾鲸. Thời Thanh có Tổng đốc lưỡng Giang là Tăng Quốc Phiên 曾国藩, quan ngoại giao là Tăng Kỉ Trạch 曾纪泽.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 27/02/2016

Nguyên tác Trung văn
TĂNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
曾姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post