Dịch thuật: Phi hùng nhập mộng

PHI HÙNG NHẬP MỘNG
飞熊入梦
 MƠ THẤY GẤU BAY

Giải thích: nằm mộng thấy gấu mọc đôi cánh. Ví điềm đế vương có được hiền thần phò tá.
Xuất xứ: Dật danh . Lục thao – Văn sư 六韬 - 文师  

          Cuối triều Thương, thủ hạ của Chu Văn Vương Cơ Xương 姬昌 tuy có không ít người hiền, nhưng vẫn thiếu một người giỏi cả văn lẫn võ, cực có tài năng để phò tá. Vì vậy, Chu Văn Vương mong mỏi tìm được một nhân tài như thế.
          Đương thời, có một người tên Khương Thượng 姜尚, hiệu Phi Hùng 飞熊, văn võ song toàn. Ông ta tuy đã 70 tuổi, những vẫn còn muốn tạo lập công nghiệp. Khương Thượng biết Chu Văn Vương là người hiền minh, liền thường đi đến bờ sông Vị câu cá, hi vọng có một ngày sẽ gặp Văn Vương, được Văn Vương tin dùng.
          Một buổi tối nọ, Chu Văn Vương nằm mộng, thấy một con gấu có hai cánh bay vào trong lòng mình. Ngày hôm sau, Chu Văn Vương gọi quan Thái sử đến bói. Quan Thái sử sau khi bói liến đem kết quả có được biên thành lời ca từ, hát lên cho Chu Văn Vương nghe:
Mau mau đến săn bên bờ bắc sông Vị
Nhất định sẽ được thu hoạch to lớn
Không phải con li
Cũng không phải con rồng;
Không phải con hổ,
Cũng không phải con bi.
Mà là được một người tài năng
Người đó là trợ thủ đắc lực mà ông trời ban cho ngài
          Chu Văn Vương cực kì vui mừng, liền dẫn người cùng ngựa đến bờ bắc sông Vị săn bắn, quả nhiên gặp được Khương Thượng nơi đó. Chu Văn Vương phát hiện học vấn của Khương Thượng uyên bác, kiến thức siêu quần, lại được biết hiệu của ông ta là “Phi Hùng” 飞熊 (gấu bay), đúng là nhân tài cần tìm kiếm. Vì thế Chu Văn Vương liền bái Khương Thượng làm Thái sư.
          Người đời sau gọi Khương Thượng là Khương Thái Công 姜太公. Sau khi Chu Văn Vương qua đời, Khương Thượng phò tá con của Văn Vương là Chu Vũ Vương, cuối cùng diệt được triều Thương.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 26/02/2016

Nguyên tác Trung văn
PHI HÙNG NHẬP MỘNG
 飞熊入梦
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post