Câu đối: Xích phất cao cầu ...赤芾羔裘言出耳心於鐵石蕃矣多矣
錦衣豹褎口開酒肉甚腥臊薈兮蔚兮

Xích phất cao cầu, ngôn xuất nhĩ tâm ư thiết thạch. Phiền hĩ đa hĩ!
Cẩm y báo tụ, khẩu khai tửu nhục thậm tinh tao. Uế hề, uý hề!

                               Huỳnh Chương Hưng
                              Quy Nhơn 20/12/2015
Previous Post Next Post