Dịch thuật: Ai giết hoàng đế Ung Chính?

AI GIẾT HOÀNG ĐẾ UNG CHÍNH ?

          Năm 1735, hoàng đế Ung Chính 雍正 triều Thanh chết tại Viên Minh viên 圆明园. Ai giết hoàng đế?  Sử thư triều Thanh không ghi chép về điều này, thế nên đã nảy sinh mấy thuyết. Thời gian Ung Đế tại vị, đã trấn áp các cuộc tạo phản của người Hán. Nhưng trong số những người Hán đó, có cực ít những người may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Để báo thù rửa hận, có người từng xông vào hoàng cung thích sát Ung Chính. Đối với hung thủ chân chính đạt được mục đích này lại có mấy cách nói, nhìn chung đều cho rằng đó là kiếm khách Lã Tứ Nương 吕四娘, hoặc còn có thêm người giúp tên là Ngư Nương 鱼娘.

          Bí ẩn chưa có lời giải
Tại sao lại đồn người giết Ung Chính là một cô gái? Điều này có căn cứ. Sau thời Ung Chính, hậu cung triều Thanh tăng thêm một quy định kì lạ, đó là cung nữ hầu hạ nơi tẩm cung phải cởi bỏ hết quần áo, được quấn vào trong tấm  chăn mới được phép đưa đến tẩm cung của hoàng đế. Vì thế có người nói cừu nhân của hoàng đế chính là người đóng giả cung nữ trà trộn vào trong cung tiến hành thích sát Ung Chính. Các hoàng đế đời sau có được bài học đó mới tăng thêm quy định này. Thời Ung Chính tại thế, rất yêu thích thuật đan dược của phương sĩ. Ung Chính từng mời một số đạo sĩ luyện chế thuốc để bồi bổ, đồng thời trường kì dụng loại thuốc mà gọi là tiên dược này, vì thế có người cho rằng, rất có khả năng Ung Chính nhân vì trúng độc mà chết. Nếu không thì tại sao sau khi Càn Long 乾隆 nắm quyền, việc đầu tiên là thẳng tay đuổi các đạo sĩ đó ra khỏi cung.
          Đến hiện nay, huyền án đó vẫn chưa có lời giải.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 06/10/2015

Nguyên tác Trung văn
THUỲ SÁT LIỄU UNG CHÍNH HOÀNG ĐẾ
谁杀了雍正皇帝
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Biên soạn: nhiều tác giả
Chu Hải xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post