Dịch thuật: Quang Vũ Đế trùng hưng Hán thất

QUANG VŨ ĐẾ TRÙNG HƯNG HÁN THẤT

          Lưu Tú 刘秀 (năm 6 – năm 57), tự Văn Thúc 文叔, người Thái (Sái) Dương 蔡阳 Nam Dương 南阳 (nay là phía tây nam Tảo Dương 枣阳 Hồ Bắc 湖北), cháu đời thứ 9 của Hán Cao Tổ Lưu Bang 刘邦.
          Cuối thời Vương Mãng 王莽, đất nước nhiều năm gặp tai hoạ thiên nhiên như bị hạn hán và nạn côn trùng phá hoại, nhưng triều đình lại không giảm thuế khoá, vì thế nhân dân lũ lượt giương cờ nổi dậy. Năm Địa Hoàng 地皇 thứ 3 (năm 22), vùng Nam Dương lại gặp nạn mất mùa, vào tháng 10 năm đó, Lưu Tú cùng với người em họ của Lí Thông 李通 là Lí Thiết 李铁 cử binh khởi sự tại Giá Uyển 驾宛 (nay là huyện Nam Dương 南阳 tỉnh Hà Nam 河南), lúc bấy giờ Lưu Tú chỉ mới 28 tuổi.
          Lưu Tú giúp lực lượng quân Lục Lâm 绿林, trong trận đại chiến tại Côn Dương 昆阳 đã đánh bại đội quân chủ lực của Vương Mãng. Anh của Lưu Tú là Lưu Diễn 刘縯 theo đó cũng đánh hạ được Uyển Thành 宛城, lập Lưu Huyền 刘玄 làm Canh Thuỷ 更始 hoàng đế, lấy Uyển Thành làm thủ đô lâm thời của chính quyền Canh Thuỷ.
          Lưu Huyền sau khi ổn định tại Uyển Thành, sợ thế lực của Lưu Diễn anh em với Lưu Tú mạnh lên, sẽ tranh đoạt thiên hạ với mình nên đã tìm cớ giết Lưu Diễn. Lúc bấy giờ, Lưu Tú đang ở ngoài nghe tin người anh bị Lưu Huyền sát hại, trong lòng vừa bi phẫn vừa lo sợ, ngoài mặt đối với Lưu Huyền tỏ ra quy thuận. Để vỗ yên và lung lạc Lưu Tú, Lưu Huyền bái Lưu Tú làm Phá lỗ đại tướng quân 破虏大将军, phong tước Vũ Tín Hầu 武信侯, nhưng không hề giao cho quyền lực thực tế.
          Qua một thời gian, Lưu Huyền dời về Lạc Dương 洛阳, phái Lưu Tú đến phía bắc Hoàng hà để mở rộng thế lực. Lưu Tú được cơ hội này liền phát triển thế lực của mình.
          Sau khi chính quyền tân triều Vương Mãng bị lật đổ, thế lực địa chủ phía bắc Hoàng hà lũ lượt tổ chức vũ trang địa chủ. Thấy Lưu Tú đến, họ liền đến quy phụ. Như vậy, thế lực của Lưu Tú dần mạnh lên, đứng vững chân tại phía bắc Hoàng hà. Lưu Huyền sợ thế lực của Lưu Tú tiếp tục mạnh lên, vội phái người đi phong Lưu Tú làm Tiêu Vương 萧王, đồng thời cho triệu hồi về thủ đô để cùng bàn đại sự quốc gia. Lưu Tú không muốn bị Lưu Huyền khống chế nữa, đã kêu người đem đến cho Lưu Huyền một bức thư, trong thư nói rằng:
          Phía bắc Hoàng hà vẫn chưa hoàn toàn ổn định, thần không thể trở về.
          Từ đó, Lưu Tú cùng Lưu Huyền trên thực tế đã đoạn tuyệt.
          Để tiến thêm một bước mở rộng thế lực, đối với quân khởi nghĩa nông dân phân tán tại vùng Kí Châu 冀州, Duyện Châu 兖州, Lưu Tú đã tiến hành trấn áp tàn khốc. Trải qua nhiều lần chiến đấu, những đội quân mà Lưu Tú phái đi đều giành được thắng lợi. Thế lực của Lưu Tú tiến thêm một bước được mở rộng, khu vực trung nguyên với sản vật phong phú dường như đều lọt vào tay ông.
          Lưu Tú một khi đắc thế, đã có nhiều thế lực cát cứ đến quy phụ. Một số đại tướng sau khi quy phụ lập được chiến công đều vội ủng hộ Lưu Tú làm hoàng đế. Đại tướng Cảnh Thuần 耿纯 nói với Lưu Tú rằng:
          Anh hùng trong thiên hạ, xa thân thuộc, bỏ ruộng vườn, cùng với ngài trong rừng tên mưa giáo vào sống ra chết, không ai không hi vọng được bám vào long lân, phụ vào cánh phụng, để có thể trở thành nguyên huân khai quốc. Mong ngài mau xưng đế.
          Lưu Tú thấy ý nguyện của các đại tướng ủng hộ mình liền không chối từ nữa, vì thế vào tháng 6 năm thứ 25 chính thức lên ngôi hoàng đế tại Hạo Thành 鄗城 (nay là huyện Cao Ấp 高邑 tỉnh Hà Bắc 河北), xây dựng lại triều Hán mà đã bị Vương Mãng soán đoạt. Tiếp đó, Lưu Tú phái binh tây chinh, tấn công quân Xích Mi 赤眉 lúc bấy giờ đang chiếm lĩnh khu vực quan trung.
          Lúc này quân Xích Mi đã xây dựng chính quyền của mình, tại Hoa Âm 华阴 (nay là huyện Hoa Âm 华阴 tỉnh Thiểm Tây 陕西) họ lập một đứa trẻ chăn trâu 15 tuổi là Lưu Bồn Tử 刘盆子 làm hoàng đế, Phàn Sùng 樊崇 làm Ngự sử đại phu. Canh Thuỷ hoàng đế Lưu Huyền tại Trường An dựa vào quân Lục Lâm được ngồi trên giang sơn, lúc này lại muốn sát hại mấy tướng lĩnh quân Lục Lâm xuất thân từ nông dân, công khai tách rời quân Lục Lâm. Vương Khuông 王匡 bị bức rời khỏi Trường An. Chẳng bao lâu, họ liên hợp cùng quân Xích Mi đánh vào Trường An, lật đổ sự thống trị của Lưu Huyền. Khi quân Xích Mi tiến vào Trường An, bách tính trong thành dắt nhau, kết thành nhóm nghinh đón trên đường. Nhưng địa chủ vùng phụ cận Trường An lại lén dấu lương thực, muốn đội quân nông dân bị chết đói. Với kinh nghiệm đấu tranh chính trị phong phú, Lưu Tú liền thừa cơ phái đại tướng Đặng Vũ 邓禹 tiến đánh. Quân Xích Mi tuy nhiều lần đánh bại Đặng Vũ, nhưng lần này do bởi thiếu lương thực, không thể kiên trì chống cự, Phàn Sùng đành phải hạ lệnh bỏ Trường An, chuẩn bị tiến về phía đông trở về lại quê nhà Sơn Đông 山东. Trên đường, họ gặp phải phục kích của đội quân Lưu Tú, tổn thất cực lớn, đường về cũng bị chặt đứt, đành phải đầu hàng. Phàn Sùng sau khi đầu hàng đã bị Lưu Tú giết chết.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 05/10/2015

Nguyên tác Trung văn
QUANG VŨ ĐẾ TRÙNG HƯNG HÁN THẤT
光武帝重兴汉室
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post