Dịch thuật: Đạo dưỡng sinh của Quảng Thành Tử

ĐẠO DƯỠNG SINH CỦA QUẢNG THÀNH TỬ

          Theo Thần tiên truyện 神仙传:
          Quảng Thành Tử 广成子 là vị tiên nhân thời viễn cổ, cư trú tại thạch ốc ở núi Không Động 崆峒, ông có một phương pháp dưỡng sinh đặc biệt. Hoàng Đế 黄帝 nghe nói Quảng Thành tử giỏi thuật dưỡng sinh nên đã tìm đến. Gặp Quảng Thành Tử, Hoàng Đế liền hỏi:
          Ông có thể nói cho ta biết điều cốt yếu của đạo dưỡng sinh không?
          Quảng Thành Tử đáp rằng:
         Ngài hiệu lệnh thiên hạ, quyền lực vô hạn, một khi đã ra lệnh, không ai là không tuân theo. Mây trên trời chưa tụ tập, trông thấy ngài đã vội tản đi; cây cỏ trên mặt đất chưa phát dục trưởng thành, trông thấy ngài đều héo rụng. Ngài là người mê đắm trong danh vọng và quyền lực thế tục, làm sao có thể cùng ngài thảo luận đạo dưỡng sinh?
          Hoàng Đế thấy Quảng Thành Tử không có ý nói ra thuật dưỡng sinh nên đành quay về phủ.
          Sau khi về, Hoàng Đế bèn đem chính sự giao cho người khác, tự mình tĩnh tâm suy nghĩ. Ba tháng sau, Hoàng Đế đi gặp Quảng Thành Tử một lần nữa. Khi Hoàng Đế đến, Quảng Thành Tử đang nằm ngủ trên giường đầu hướng về bắc, chân hướng về nam. Hoàng Đế quỳ xuống tiến dần đến chỗ Quảng Thành Tử, hướng đến ông ta hành đại lễ, nói rằng:
          Xin tiên sinh ban cho tôi đạo dưỡng sinh trị thân.
          Lúc bấy giờ, Quảng Thành Tử ngồi dậy, bảo rằng:
          Được, tôi nói cho ngài biết, phương pháp căn bản của đạo dưỡng sinh là làm cho con người thoát khỏi những phiền não và trói buộc của thế tục, tiến vào trạng thái u minh, hôn trầm, mắt không nhìn bên ngoài, tai không nghe bên ngoài, bảo trì sự ninh tĩnh của tinh thần, hình thể tự nhiên sẽ khang kiện. Thần thanh ý tĩnh, không lao luỵ hình thể, không hao tổn chân tinh, có thể đạt đến trường sinh. Giữ sự hư tĩnh nội tâm của ngài, vứt bỏ những quấy nhiễu bên ngoài, nếu dùng nhiều trí xảo sẽ dẫn đến sự thất bại trong việc dưỡng sinh. Tôi giữ tinh thần thuần nhất, giữ thân tâm hài hoà, cho nên sống đến hơn 1200 tuổi. Người đạt được chân đế dưỡng sinh của tôi, trên có thể làm Thiên Hoàng, dưới có thể làm Địa Vương. Giờ tôi sắp đi đây, đến chỗ vô biên, vào cửa vô cùng, rong chơi cõi vô cực, sáng cùng mặt trời mặt trăng, tồn tại cùng trời đất, đến khi con người đều chết hết thì riêng tôi vẫn sống trên cõi đời này.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 14/9/2015

Nguyên tác Trung văn
QUẢNG THÀNH TỬ DƯỠNG SINH CHI ĐẠO
广成子养生之道
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post