Ảnh: Chùa Thiên Hưng, An Nhơn, Bình Định (kì 1)
Bên ngoài chùa (mặt sau)Lối dẫn vào tam quan ngoài (từ trong nhìn ra)


Tam quan ngoài


Tam quan ngoài 


Lối dẫn vào tam quan trong (từ trong nhìn ra)


Tam quan trong 


Thuỷ tạ trước tam quan trong 


CHÙA THIÊN HƯNG 
Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 06/8/2015
Previous Post Next Post