Dịch thuật: Kiếm Thái A

KIẾM THÁI A

          Đô thành nước Sở bị quân Tấn vây khốn 3 năm liền.
          Nước Tấn xuất binh phạt Sở là do muốn có được bảo vật trấn quốc của nước Sở: kiếm Thái A 太阿 (泰阿).
          Người đời đều truyền rằng: kiếm Thái A là do Âu Dã Tử 欧冶子 và Can Tương 干将, hai vị đại kiếm sư chung sức đúc thành. Nhưng hai vị đại kiếm sư này lại không cho là như thế, họ nói rằng kiếm Thái A là kiếm uy đạo chư hầu sớm đã tồn tại, chỉ có điều là không hình không bóng, nhưng kiếm khí luôn tồn tại trong trời đất, chỉ đợi thời cơ ngưng tụ, tam đạo thiên thời, địa lợi, nhân hoà quy nhất, thì kiếm sẽ thành.
          Đương thời nước Tấn là mạnh nhất, Tấn vương đương nhiên cho rằng mình có tư cách có được bảo kiếm, nhưng sự việc không theo ý nguyện, kiếm đó lại do nước Sở nhược tiểu đúc thành.
          Khi  xuất kiếm, thân kiếm quả nhiên thiên nhiên đã khắc 2 chữ “Thái A” 太阿 theo thể triện, có thể thấy lời của Âu Dã Tử và Can Tương là đúng.
          Tấn vương đương nhiên không nén được cơn uất ức nên đã hướng đến nước Sở đòi. Sở vương cự tuyệt, vì thế Tấn vương xuất binh phạt Sở, dự định mượn danh nghĩa đòi kiếm để tiêu diệt nước Sở.
          Binh lực chênh lệch, đại bộ phận thành trì nước Sở nhanh chóng bị nguy khốn, đồng thời đô thành cũng bị vây chặt. 3 năm liền, lương thảo cạn kiệt, binh cách cũng không còn, nguy cơ trước mắt.
          Một ngày nọ, nước Tấn phái sứ giả đến, trao thông điệp tối hậu: nếu không chịu giao kiếm, ngày mai sẽ công thành, đến lúc đó ngọc đá đều nát.
          Sở vương bất khuất, dặn dò tả hữu, ngày mai bản thân mình lên thành giết địch. Nếu thành bị phá, sẽ dùng kiếm tự vẫn, sau đó tả hữu mang kiếm này phi nhanh đến Thái hồ 太湖, quăng kiếm xuống đáy hồ để kiếm vĩnh viễn ở lại nước Sở.
          Sáng sớm hôm sau, Sở vương lên thành, chỉ thấy ngoài thành binh mã nước Tấn đông nghịt, đô thành của mình như con thuyền nhỏ trong biển lớn mênh mông, nguy cơ bị diệt bất cứ lúc nào.
          Binh mã nước Tấn bắt đầu công thành, tiếng la hét như núi gào biển thét.
          Sở vương hai tay nâng kiếm, than dài một tiếng:
          Kiếm Thái A ơi! Hôm nay ta sẽ lấy máu tươi của mình để tế kiếm.
Nói xong liền rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa kiếm chỉ thẳng vào quân địch.
          Kì tích không thể tưởng tượng xuất hiện: chỉ thấy một luồng kiếm khí tuôn ra. Trong phút chốc ngoài thành cát bay đá chạy, trời đất tối sầm, dường như có tiếng mãnh thú gầm thét. Quân Tấn đại loạn, chỉ trong phút chốc, cờ xí ngã nghiêng, máu chảy lan ra ngàn dặm, toàn quân bị tiêu diệt…..
          Sau khi sự kiện này qua đi, Sở vương cho triệu người tài trí trong nước là Phong Hồ Tử 风胡子 đến, hỏi rằng:
          Vì sao kiếm Thái A có uy như thế?
          Phong Hồ Tử đáp rằng:
          Kiếm Thái A là kiếm uy đạo, cái uy của nội tâm mới là cái uy chân thực. Đại vương ở vào nghịch cảnh. Uy vũ bất khuất, chính là biểu hiện trác việt cái uy của nội tâm, chính là cái uy nội tâm của đại vương đã kích phát cái uy kiếm khí của kiếm Thái A.
Câu chuyện này được thấy trong Việt tuyệt thư 越绝书.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 06/8/2015

Nguồn
Previous Post Next Post