Ảnh: Chùa Thiên Hưng, An Nhơn, Bình Định (kì 2)
Tam quan trong 


Chánh điện 


Phù điêu trong sân chùa 


Một góc chùa 


Sân phía sau


Tượng La Hán 


Tượng trong sân chùa 


CHÙA THIÊN HƯNG 
Phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 


Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 29/8/2015


Previous Post Next Post