Dịch thuật: Vũ Vương phân phong hậu nhân .....

VŨ VƯƠNG PHÂN PHONG HẬU NHÂN CỦA
ĐẾ VƯƠNG CÁC ĐỜI TRƯỚC

          Sau khi lập quốc, Vũ Vương 武王 nhanh chóng phân phong hậu nhân của đế vương các đời trước, như phong hậu nhân của Thần Nông神农 tại đất Tiêu  (huyện Thiểm  Hà Nam 河南), phong hậu nhân của Đế Nghiêu 帝尧 tại đất Kế  (huyện Đại Hưng 大兴 Hà Bắc 河北), phong hậu nhân của Đế Thuấn 帝舜 tại đất Trần (huyện Hoài Dương 淮阳 Hà Nam河南), phong hậu nhân của Đại Vũ 大禹 tại đất Kỉ  (huyện KỉHà Nam 河南) v.v… Như vậy, vừa thuận ứng trào lưu tư tưởng đương thời, vừa được lòng dân, tăng thêm sức mạnh cho chính mình.
          Khổng Tử 孔子 từng biểu dương, sau khi Vũ Vương kiến lập nhà Chu, một trong những công tích trọng yếu đó là “hưng diệt quốc, kế tuyệt tự” 兴灭国继绝祀(làm hưng thịnh lại nước đã bị diệt, kế tục không để tuyệt tự). Gọi “hưng diệt kế tuyệt”, có ý nghĩa ở nhiều phương diện. Theo cách nhìn của người đương thời, mỗi dân tộc hoặc quốc gia, tổ tiên của họ đều là thần linh trên trời. Những vị thần linh này cần phải tiếp nhận đầy đủ sự tế tự của hậu nhân của họ. Cho nên, nếu kẻ chinh phục sau khi diệt một quốc gia nào mà giết sạch hậu nhân của họ, khiến thần linh tổ tiên của họ không có người tế tự thì kẻ chinh phục đó sẽ bị sự trừng phạt của thiên thần.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 29/7/2015

Nguyên tác Trung văn
VŨ VƯƠNG PHÂN PHONG THƯỢNG KỈ ĐẠI
ĐẾ VƯƠNG ĐÍCH HẬU NHÂN
武王分封上几代帝王的后人
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post