Dịch thuật: Trương Tử Dương và thiền sư bẻ hoa luận đạo

TRƯƠNG TỬ DƯƠNG VÀ THIỀN SƯ BẺ HOA LUẬN ĐẠO

          Theo Lịch thế chân tiên thể đạo thông giám 历世真仙体道通鉴:
          Trương Bá Đoan 张伯端, tự Tử Dương 紫阳, người Thiên Thai 天台. Ông là người sáng lập Nội đan phái Nam tông 内丹派南宗, trước tác có Ngộ chân thiên 悟真篇 rất nổi tiếng. Tử Dương không những học thức phong phú mà công phu cũng rất tinh thông.
           Có một vị thiền sư tu trì giới định huệ, đạt đến trình độ rất cao, có thể nhập định xuất thần, cách khoảng mấy trăm dặm có thể tới trong khoảnh khắc. Thiền sư tự cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới tối cao nên coi thường việc tu luyện của Đạo giáo, nhất là đối với việc tu luyện nội đan.
          Một ngày nọ. thiền sư gặp Tử Dương, hai người tâm đầu ý hợp, bàn chuyện rất vui vẻ. Tử Dương thấy thiền sư đang cao hứng liền hỏi:
          Hôm nay thiền sư có thể cùng tôi du lãm nơi xa không?
          Thiền sư đáp rằng:
          Có thể.
          Tử Dương nói:
          Ông xem thử đi đến nơi đâu?
          Thiền sư liền bảo:
          Chúng ta cùng đi đến Dương Châu xem hoa quỳnh, ông thấy thế nào?
          Tử Dương nói:
          Được.
          Tử Dương và thiền sư liền ngồi xếp bằng đối diện nhau trong một gian phòng yên tĩnh, nhắm mắt, tĩnh tâm, nhập định, nhanh chóng tiến vào trạng thái thần định, sau đó để cho hồn thần trong đầu xuất du. Khi hồn thần của Tử Dương đến nơi, hồn thần của thiền sư đã đến trước rồi. Họ đi vòng hoa quỳnh 3 lần, Tử Dương nói:
          Hôm nay cùng thiền sư đến đây du lãm, hay là chúng ta mỗi người bẻ một đoá hoa mang về làm bằng chứng.
          Thiền sư bảo rằng:
          Được.
          Hai người mỗi người bẻ một đoá hoa sau đó quay về. Chẳng mấy chốc, Tử
Dương và thiền sư ngáp một cái, từ trong trạng thái lơ mơ tỉnh lại. Tử Dương hỏi thiền sư:
          Hoa mà ông hái ở đâu?
          Thiền sư tìm trong tay áo và trên quần áo đều không thấy. Đương lúc thiền sư lo buồn không biết hoa ở đâu, Tử Dương cười, từ trong tay áo lấy ra hai đoá hoa, nói rằng:
          Hoa ở đây, đùa với ông một tí
          Thiền sư áy náy. Tử Dương lại nói với thiền sư:
          Tôi chẳng qua chỉ làm một động tác nhỏ thôi. Ngày nay những người học thiền học tiên giống như hai người chúng ta vậy, không có việc phân cao thấp.
          Thiền sư thán phục. Từ đó, hai người trở thành đôi bạn tâm giao.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 04/02/2015

Nguyên tác Trung văn
TRƯƠNG TỬ DƯƠNG DỮ THIỀN SƯ CHIẾT HOA LUẬN ĐẠO
张紫阳与禅师折花论道
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post