Dịch thuật: Nhạc Phi (tiếp theo kì 2)

NHẠC PHI
(tiếp theo kì 2)

          Một ngày nọ, Nhạc Phi phụng mệnh trấn giữ Quảng Đức 广德 để kiềm chế quân Kim. Hành quân và tác chiến trường kì khiến tướng sĩ vô cùng mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Tân binh cần phải huấn luyện, nhất là cần phải bổ sung quân. Nhạc Phi hi vọng trong thời gian mấy tháng ra sức chỉnh đốn quân đội.
          Quân của Nhạc Phí quá ít. Do bởi triều đình Nam Tống kị võ tướng ủng hộ quân phản loạn, nên nghiêm khắc khống chế số lượng quân sĩ mà mỗi vị tướng thống lĩnh, cũng thường kiếm cớ điều đi nơi khác. Ngay cả binh lực của đại tướng cũng không được vượt quá 5 vạn, điều này khiến cho nhiều tướng lĩnh do bởi quả bất địch chúng nên chiến bại, không có cách gì thi triển tài năng quân sự.
         Nhạc Phi chỉ có thể dưới sự cho phép của triều đình tại vùng Quảng Đức chiêu mộ quân đinh. Bách tính căm hận quân Tống hơn cả thổ phỉ. Đương thời, tráng đinh ở Quảng Đức đại đa số bị bức làm thổ phỉ, số còn lại trốn đông núp tây. Nhạc Phi chỉ dựa vào dẹp trừ thổ phỉ để bổ sung thực lực. Như vậy, việc tăng thổ phỉ có khả năng làm bại hoại nghiêm trọng kỉ luật quân đội.
          Nhạc Phi nghiêm cấm quân kỉ rời rạc và quấy nhiễu bách tính, nếu xúc phạm sẽ bị trừng trị không tha. Nhạc Phi yêu cầu bộ hạ:
Đống tử bất sách ốc, ngạ tử bất đả lỗ
冻死不拆屋, 饿死不打掳
(Thà chết rét chứ không dỡ nhà của dân để lấy củi đốt sưởi ấm; thà chết đói chứ không cướp lương thực của dân để ăn)
Người cậu họ Diêu của Nhạc Phi làm bậy, coi thường bách tính. Nhạc Phi nói lại với mẹ để mẹ khuyên cậu. Người cậu nuôi hận trong lòng. Có một lần người cậu và Nhạc Phi đồng hành, đi đến một nơi không có người, người cậu đột nhiên lấy cung tên ra bắn Nhạc Phi, Nhạc Phi né được liền vung đao chém chết người cậu.
Sự việc lan truyền, bộ hạ cho rằng Nhạc Phị phạt tội không kể người thân, từ đó chúng càng thêm kính phục Nhạc Phi.
Với Nhạc Phi, ai có công thì thưởng, đối đãi với bộ hạ rất tốt. Mùa đông năm nọ, có một vị tướng quân đi tuần trong quân doanh của  Nhạc Phi, phát hiện một người lính áo mặc rất mỏng manh, bị lạnh đến mức phát run, liền hỏi:
Ngươi sao lại mặc ít áo thế? Có phải là Nhạc Tuyên phủ đã bớt phần quân lương của ngươi?
Người lính đáp rằng:
Trước đây khi làm lính thường bị trừ bớt quân lương. Nhưng Từ khi Nhạc Tuyên phủ đến, chưa bao giờ bị trừ bớt. Tôi mặc ít như thế này là do bởi quân lương đều giành cho người nhà.
          Người cầm đầu thổ phỉ là Dương Tái Hưng 杨再兴 đã giết chết em trai Nhạc Phi là Nhạc Phiên 岳翻, về sau, Dương Tái Hưng bị Nhạc Phi bao vây, Dương Tái Hưng đã tự trói đến chịu tội. Nhạc Phi cởi trói cho Dương Tái Hưng và thu nhận làm bộ hạ. Dương Tái Hưng thề một lòng trung thành, về sau chết nơi sa trường. Tác phong của Nhạc Phi đã thu hút rất nhiều nhân sĩ yêu nước nên họ đã tìm đến.
          Dưới sự chỉnh đốn của Nhạc Phi, kỉ luật quân đội rất nghiêm minh, giành được sự ủng hộ của bách tính, bách tính gọi đội quân của Nhạc Phi là “Nhạc gia quân” 家军, phân biệt với những đội quân khác của nhà Tống. Bách tính lập từ đường, hoạ tượng Nhạc Phi, thường cúng bái, cầu cho Nhạc gia quân đuổi được quân Kim. Bách tính chủ động đưa con, tiễn chồng đến Nhạc gia quân, dẫn đường Nhạc gia quân, đưa tin tình báo cho Nhạc gia quân
          Trải qua mấy năm khổ chiến, Nhạc Phi cho rằng, nếu không có tướng tài như Hoài Âm Hầu Hàn Tín 淮阴侯韩信, chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết thì không có cách nào báo đền cho đất nước. Vì thế, những lúc rảnh, Nhạc Phi học Tôn Tử binh pháp 孙子兵法. Có lúc đem những điều lĩnh hội được tiến hành thể nghiệm trong trận chiến cụ thể. Nhạc Phi biết rằng binh pháp của người xưa hoàn toàn không phải linh đơn diệu dược, mà cần phải căn cứ vào tình hình thực tế linh hoạt vận dụng. Mấu chốt của việc dùng binh chính là thừa lúc đối phương không chú ý, đánh lúc đối phương không chuẩn bị, phải tuỳ cơ ứng biến.
          Nhiều tướng lĩnh quân Tống khi chỉ huy tác chiến thường tiến hành dựa theo trận đồ “ngự chế”. Trên chiến trường vạn biến trong phút chốc, hoàng đế làm sao có thể biết được sự tình trên chiến trường? Kết quả, quân Tống thắng ít thua nhiều. Riêng Nhạc Phi linh hoạt cơ động, cả đời tham gia 126 trận chiến lớn nhỏ không thua, quả là một tướng quân hiếm thấy. Nhạc Phi kiêm cả phong thái tướng lĩnh của Hàn Tín, Bành Việt, Chu Bột.
          Sau khi chỉnh đốn quân đội, thực lực của Nhạc gia quân tăng mạnh. Nhạc Phi khắp nơi tìm thời cơ chiến đấu đánh quân Kim. Chẳng bao lâu, một toán quân Kim xuống phía nam, Nhạc Phi vội bố phòng, mai phục nơi quân Kim sẽ phải đi qua. Quân Kim hênh hoang cưỡi ngựa tiến đến, lọt vào vòng vây mai phục. Nhạc Phi phát lệnh, phục binh bốn phía nổi dậy, xô cây, lăn đá từ trên núi ào ào đổ xuống như thác, quân Kim chết hơn một nữa. Tiếp đó, lại là một trận mưa tên, quân Kim lại chết thêm một số.
          Số quân Kim còn sống sót vội rút lui bị một đội quân Tống chặn lại, người cưỡi ngựa cầm thương xông lên phía trước chính là Nhạc Phi. Nhạc Phi vung cây trường thương, quân Kim lũ lượt ngã xuống. Khi hai bên chiến đấu đang hăng, phục binh hai cánh của Nhạc gia quân dần áp sát, vây lấy quân Kim. Quân Kim đa số đầu hàng, chỉ còn một số ít may mắn chạy thoát.
          Sĩ khí đánh quân Kim trận này khiến cho uy danh của Nhạc gia quân vang dội. Quân kim dựng doanh trại, đợi quân chủ lực từ phía sau đến cùng vây đánh Nhạc Phi.
          Nhạc Phi nghe nói đám lính của tướng Kim Vương Quyền 王权 đa phần là người Hán, quân tâm rời rạc, sức chiến đấu lại rất yếu nên quyết định đối phó với Vương Quyền trước. Một lần nọ, 100 tên lính ra đi cướp gặp phải sự truy sát của Nhạc gia quân, hơn 40 tên bị bắt áp giải về đại doanh của Nhạc Phi. Nhạc Phi nói rằng:
          Các ngươi vốn là con dân Đại Tống thế mà lại đi giúp quân Kim sát hại người Hán, tội đáng chém đầu.
          Bọn chúng kinh hãi quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Nhạc Phi bảo:
          Thế thì các ngươi có đồng ý lập công chuộc tội không?
          Bọn chúng đồng thanh nói:
          Đồng ý, xin tướng quân căn dặn.
          Nhạc Phi bảo chúng:
          Các ngươi trở về làm nội ứng giúp ta đánh doanh trại Vương Quyền, các ngươi thấy thế nào?
          Bọn chúng đồng ý. Nhạc Phi nói cho chúng biết thời gian và phương thức hành động rồi thả chúng về doanh trại.
          Đêm đó, một số tên trong bọn chúng đốt lửa khắp nơi, hô lớn rằng:
          Không hay rồi! Nhạc gia quân đến rồi!
          Doanh trại Vương Quyền phút chốc hỗn loạn, nhiều tên lính không kịp mặc áo bỏ chạy khỏi doanh trại. Nhạc gia quân tiến lên xông vào doanh trại. Những tên lính người Hán vì bị quân Kim cưỡng bức tham gia quân đội nên không chịu bỏ mình vì quân Kim, họ không chống cự mà đầu hàng, Vương Quyền cũng bị Nhạc Phi bắt sống.
          Do bởi lương thảo của Nhạc Phi tiếp tế không kịp, không thể đi xa nên phải đóng quân ở núi Ngưu Đầu 牛头. Nguyên soái quân Kim Kim Ngột Truật 金兀术 gặp phải sự kháng cự không ngừng của quân dân Nam Tống, tổn thất rất lớn, bắt đầu rút về bắc, trên đường gặp phải phục kích của tướng Nam Tống là Hàn Thế Trung 韩世忠, Kim Ngột Truật suýt chút nữa bị bắt, bỏ chạy đến Hoàng Thiên Đãng 黄天荡.
          Về sau, Kim Ngột Truật sai người đào con đường cũ là Lão Quán hà 老鹳河 mới thoát được. Kim Ngột Truật chạy thoát đến núi Ngưu Đầu, lòng mừng vì mệnh mình chưa dứt, đột nhiên trống trận nổi lên, Nhạc Phi cầm trường thương dẫn quân xông đến. Kim Ngột Truật không còn lòng dạ nào chiến đấu, quay đầu bỏ chạy một mạch hơn 30 dặm, rồi hỏi bộ tướng:
          Người đó là ai vậy? thương pháp xuất thần nhập hoá.
          Một tên thân binh đáp rằng:
          Đó là Nhạc Phi.
          Kim Ngột Truật than rằng:
          Quả là danh bất hư truyền.
          Chiều tối, Kim Ngột Truật hạ lệnh đóng trại, ông ta lo sợ Nhạc Phi nửa đêm tập kích nên lưu lại một đội binh mã tuần phòng trong đêm. Đêm khuya im ắng, Kim Ngột Truật yên tâm ngủ, đột nhiên, tiếng trống tiếng tù và vang đến inh ỏi. Một tên quân vào cấp báo:
          Nhạc gia quân đã đến!
          Kim Ngột Truật rút kiếm xông ra, nhìn thấy bốn phía lửa nổi lên, tiếng hét giết giặc không ngừng vang lên. Kim Ngột Truật thét lên:
          Chớ có loạn, mau giết Nhạc gia quân cho ta.
          Sau khi trời sáng, quân Kim dừng đánh nhau, hoá ra trong đêm bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Lúc này Nhạc gia quân mới xông lên. Kim Ngột Truật thúc ngựa bỏ chạy, quân Kim chạy theo sau, Nhạc gia quân nhân cơ hội đó truy sát.
          Kim Ngột Truật chạy đến Long Loan 龙湾, chuẩn bị tiến vào đóng ở Kiến Khang 建康. Khi Kim Ngột Truật chạy đến trấn Tĩnh An 静安, từ xa đã nhìn thấy trên cờ có đề chữ “Nhạc”, Kim Ngột Truật vội rút lui. Bỗng nghe có tiếng pháo liên hồi, Nhạc Phi dẫn quân xông đến. Nhạc gia quân đánh một trận dũng mãnh, quân Kim chết và bị thương hơn một nửa, cả một đoạn đường dài mười mấy dặm chất đầy thây quân Kim.
          Kim Ngột Truật không dừng ngựa, cắm đầu chạy đến phía tây sông Hoài , nhân cơ hội này Nhạc Phi thu phục Kiến Khang. Cao Tông vừa mới từ biển lên bờ, vui muốn phát cuồng, thăng Nhạc Phi làm Thông Thái trấn Phủ sứ 通泰镇抚使.  (còn tiếp) 

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 26/02/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
HỮU DŨNG HỮU MƯU, NHẠC GIA QUÂN CHIẾN VÔ BẤT THẮNG
岳飞
有勇有谋, 岳家军战无不胜
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 1006.
Previous Post Next Post