Dịch thuật: Xú nữ Chung Li Xuân làm hoàng hậu

XÚ NỮ CHUNG LI XUÂN LÀM HOÀNG HẬU

           Chung Li Xuân 钟离春 tên rất đẹp, nhưng tướng mạo lại cực kì xấu xí, hơn 40 tuổi vẫn chưa lấy được chồng.
          Một ngày nọ, Chung Li Xuân nghe tin Tề Tuyên Vương đang yến tiệc liền đến chính cung để xin gặp, những người canh giữ cung môn đều cười nhạo, cho rằng người phụ nữ xấu xí này muốn được vào cung? Bọn họ đi báo cáo với Tề Tuyên Vương.
          Tề Tuyên Vương cảm thấy kì lạ, liền triệu đến hỏi:
          Phi tần thị nữ trong cung của ta đều xinh đẹp, nàng xấu xí như thế, ở làng quê còn không được, với thân phận là một dân thường đến đây, nàng có tài năng đặc biệt gì không?
          Chung Li Xuân đáp rằng:
          Thần có thuật ẩn ngữ.
          Tề Tuyên Vương lại nói:
          Nàng trước tiên trổ một ẩn thuật cho ta đoán thử, nếu nói chẳng có đạo lí gì ta sẽ giết.
          Chung Li Xuân liền mở to mắt, nghiến răng, vung tay, lại vỗ vào đầu gối hét lớn: ‘Xong rồi! xong rồi!’ Tề Tuyên Vương đoán không được ý nghĩa, hỏi quần thần, quần thần cũng không nói được. Tề Tuyên Vương liền bảo:
          Nàng qua đây, nói rõ cho ta nghe thử.
          Chung Li Xuân đáp:
          Đại vương tha cho  tội chết, thần mới dám nói.
          Tề Tuyên Vương bảo rằng:
          Ta tha, nàng vô tội.
          Chung Li Xuân lúc bấy giờ mới nói:
          Thần mở to mắt ý là thay đại vương xem thử lửa báo hiệu chiến tranh có tín hiệu gì không; nghiến răng là khuyên đại vương trừng trị những kẻ cự tuyệt dâng lời can gián, vung tay là khuyên đại vương mau đuổi những nịnh thần; vỗ gối là khuyên đại vương dỡ bỏ lầu đài điện các tổ chức yến tiệc.
          Tề Tuyên Vương nghe qua cả giận, bảo rằng:
          Ta lẽ nào lại có 4 lỗi đó? Nàng quả là nói năng bậy bạ!
Liền sai chém đầu. Chung Li Xuân đáp rằng:
          Cho thần nói ra 4 lỗi của đại vương, sau đó rồi sẽ chết.
          Chung Li Xuân liền nêu ra những sự thực về 4 lỗi của Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương than rằng:
          Nếu không có những lời của Chung Li Xuân, ta thật không nghe thấy những lỗi lầm này của mình.
          Tề Tuyên Vương dùng xe đưa Chung Li Xuân về cung, lập làm chánh hậu
          Chung Li Xuân đáp rằng:
          Đại vương không tiếp nhận lời của thần, sao lại cần đến thần?
          Từ đó Tề Tuyên Vương cho triệu hiền sĩ, xa lánh bọn gian nịnh, phong Điền Anh 田婴 làm Tướng, dùng Mạnh Kha 孟轲 làm thượng khách, nước Tề đại trị.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 09/10/2014

                                         Nguồn http://www.jpgushi.com/l/z/13150.html
Previous Post Next Post