Dịch thuật: Vu tai vu tai

VU TAI VU TAI
于思于思
RÂU SỒM SOÀM

Giải thích: chữ (tư / tai) thông với chữ (tai). Vu tai 于思: chỉ người có râu mọc dài và nhiều.
Xuất xứ: Xuân Thu. Tả Khâu Minh 左丘明: Tả truyện – Tuyên Công nhị niên 左传 - 宣公二年

          Thời Xuân Thu, nước Trịnh và nước Tống phát sinh chiến tranh. Trước khi khai chiến, chủ soái quân Tống là Hoa Nguyên 华元 mổ dê khao tướng sĩ lại quên mất người đánh xe ngựa cho mình là Dương Châm 羊斟. Dương Châm nuôi hận trong lòng.
          Hai nước Trịnh Tống giao chiến tại Đại Cức 大棘 (nay là phía tây bắc huyện Chá Thành 柘城Nam 河南). Hoa Nguyên đang chỉ huy bộ hạ hướng đến quân địch công kích, Dương Châu cố ý chuyển hướng của xe nhắm doanh trại quân địch mà chạy đến. Hoa Nguyên vội la lớn:
          Ngươi đánh xe đi đâu thế?
          Dương Châm cười nhạt, nói rằng:
          Thống soái đại nhân, chia thịt dê thì ngài làm chủ, còn chiến xa này thì do tôi làm chủ.
          Dương Châm ra sức đánh roi ngựa, cho xe chạy thẳng đến doanh trại quân địch. Hoa Nguyên bị bắt làm tù binh, quân Tống trong phút chốc đại loạn, binh bại như núi sụp.
          Về sau, Hoa Nguyên trồn về được, Dương Châm nghe nói Hoa Nguyên về  lại nước Tống, lo sợ vội bỏ trốn sang nước Lỗ.
          Chẳng bao lâu, nước Tống tu sửa thành , Hoa Nguyên làm đốc công đi tuần sát. Do bởi Hoa Nguyên mọc nhiều râu, dân công vừa thấy đã nhận ra ông ngay liền cất lời ca châm biếm:
Nễ trừng trước nhãn châu, đĩnh khởi đỗ bì
Tổn binh chiết tướng, đâu khôi khí giáp hoàn đĩnh thần khí
Mãn tai hồ tử, hồ tử mãn tai, vu tai vu tai
Đâu khôi khí giáp hoàn đĩnh thần khí
你瞪著眼珠, 挺起肚皮
损兵折将, 丢盔弃甲还挺神气
满腮胡子, 胡子满腮, 于思于思
丢盔弃甲挺神气
(Ông trừng cặp mắt, ông ưỡn bụng ra
Hao binh tổn tướng, liệng khôi vất giáp mà còn làm ra vẻ có thần khí
Mặt đầy râu, râu đầy mặt, râu sồm soàm, râu sồm soàm
Liệng khôi vất giáp mà còn làm ra vẻ có thần khí.)
          Hoa Nguyên nghe qua, cảm thấy nhục liền bỏ đi nơi khác.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 18/9/2014

Nguyên tác Trung văn
VU TAI VU TAI
于思于思
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post